<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dom

Ny dom fra Høyesterett – arbeidsgiver kan ikke trekke arbeidsgiveravgift i tipspenger

Nyhetsoppdatering fra Magnus Legal. 

Den 20 april 2023 kom Høyesteretts dom i en sak som gjaldt spørsmålet om to arbeidsgivere kan trekke fra arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader i tips som arbeidstakerne har mottatt fra gjester.

Årsaken til at problemstillingen oppstod var at arbeidsgivere i 2019 fikk ansvar for å rapportere inn og å trekke forskuddsskatt og betale arbeidsgiveravgift av pengene de ansatte fikk i tips.

Høyesterett tok utgangspunkt i at gjestenes tips ikke er en ytelse til arbeidsgiveren, men en påskjønnelse og en betaling til arbeidstakerne. Arbeidstakerne har krav på å få utbetalt tipsen.

Etter Høyesteretts syn gir ikke rettskildene grunnlag for å slutte at arbeidsgiver kan gjøre fradrag i tipsen for å dekke inn egne kostnader, herunder for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere inn dette som skattepliktig inntekt eller å bruke tipsen som lønnsgrunnlag når man beregner arbeidsgiveravgift. Derimot skal all inntekt beskattes, og arbeidsgiver har fortsatt grunnlag for å trekke forskuddsskatt av disse pengene. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift påhviler i sin helhet arbeidsgiveren, jf. folketrygdloven § 23-2 første ledd. Arbeidstakerens bidrag til finansiering av folketrygden er trygdeavgiften, som beregnes av personinntekten, jf. lovens § 23-3.

Videre er administrasjonskostnadene som arbeidsgiverne trekker fra i tipsene, å likestille med andre driftskostnader som en virksomhet har for å oppfylle myndighetspålagte forpliktelser.

 

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.