<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Arbeidsgiverperioden for sykepenger – presiseringer fra NAV om koronarelatert fravaer

Arbeidsgiverperioden for sykepenger – presiseringer fra NAV om koronarelatert fravær

Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg i forhold til at arbeidsgiverperioden for sykepenger er redusert til 3 dager ved koronarelatert fravær?

NAV har i helgen kommet med noen presiseringer for hvordan arbeidsgiver skal forholde seg til at arbeidsgiverperioden for sykepenger er redusert til 3 dager ved koronarelatert fravær.

Som allerede publisert har Stortinget vedtatt at arbeidsgivere skal få refusjon fra NAV fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når en ansatt er sykmeldt på grunn av koronaviruset.

Hva er ansett som koronarelatert sykefravær?

  • Den ansatte er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at den ansatte er smittet.
  • Den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene, for eksempel ved innreise til Norge.

For å lette presset på legekontorene må arbeidsgivere godta egenmelding i 16 dager som et alternativ til sykmelding i tilfellene over. Dette er blant annet for å unngå at for mange oppsøker legekontorene.

NAV vil refundere sykepenger til arbeidsgiverne basert på egenmeldingen, og NAV krever ikke sykmelding som dokumentasjon. Arbeidsgiveren vil få refusjon fra dag 4. Ordningen gjelder med virkning fra 16. mars. Dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne datoen.

Les også: Korona - hva gjør vi nå?

Hva skal arbeidsgiverne gjøre nå?

Alle arbeidsgivere må fortsatt utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av sykefraværet.

I ettertid søker arbeidsgiveren om refusjon fra dag 4 i en ny søknad som NAV er i ferd med å utvikle. NAV sier at de har håp om at den nye søknaden kan tas i bruk av arbeidsgiverne fra midten av inneværende uke. Dette er en helt ny søknad, og arbeidsgivere må vente til den er klar før de sender refusjonskrav.

Hvordan kan arbeidsgiveren vite at sykefraværet gjelder korona?

For at arbeidsgiveren skal kunne kreve refusjon, må den ansatte ha opplyst i egenmeldingen at sykefraværet gjelder koronaviruset.

Når vil NAV refundere pengene?

NAV opplyser at de vil behandle de første refusjonskravene fra den dagen de kommer inn gjennom den nye søknaden. NAV jobber for at de første refusjonskravene skal kunne behandles og at de første utbetalingene skal kunne komme før påske.

Alle krav vil bli behandlet fortløpende. NAV undersøker muligheten for å bruke roboter i saksbehandlingen for at det skal gå så raskt som mulig. NAV opplyser at fordi de nå gjennomfører en raskere saksbehandling og utbetaling enn vanlig, kan det bli nødvendig å gjennomføre kontroller i ettertid.

Fristen for å sende refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder. Dette er ment som en service til arbeidsgiverne og er ikke et signal om forventet saksbehandlingstid i NAV.

Mer: Sykmelding, sykepenger og koronavirus 

Unngå doble refusjonskrav

NAV minner om at den ansatte ikke kan få dagpenger, omsorgspenger eller sykepenger for samme periode.

Kontakt oss gjerne dersom du vil ha bistand med noe av dette:

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.