<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alf Bakke-Løyning

Alf er advokat i Magnus Legal og jobber med å levere gode løsninger på kompliserte problemstillinger innen blant annet selskapsrett, skatterett og kontraktsrett. Alf har en teknisk og økonomisk innsikt som gjør at han raskt kan sette seg inn i virksomheter og bransjer, og dermed levere tjenester klienten har behov for.

Siste Innlegg

Utenlandske arbeidstakere – hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal gis?

Av Alf Bakke-Løyning 16. oktober 2018

Svært mange land i verden har en generell minstelønnssats, som er den minste times-, ukes- eller månedslønnen du kan betale en ansatt uavhengig av bransje, erfaring, utdanning med videre.

Les mer

Temaer: Skatt, Arbeidsrett, utenlandsk arbeidskraft

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2019

Av Alf Bakke-Løyning 8. oktober 2018

Som ventet foreslås en reduksjon i skattesatsen på alminnelig inntekt fra 23 til 22 % i 2019 for både selskap og personer. Samtidig økes oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte fra 1,33 til 1,44. I praksis betyr det at skattesats for aksjeutbytte og aksjegevinst går opp fra 30,59 % til 31,68 %.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Skatt

SkatteFUNN – få skattefradrag for forskning og utvikling

Av Alf Bakke-Løyning 21. august 2018

Fradragsordningen SkatteFUNN innebærer at staten finansierer virksomhetsdrevet forskning og utvikling gjennom skatteseddelen. Ordningen er åpen for norske bedrifter, og disse må søke om godkjenning av sine prosjekter for å ha krav på fradrag.

Les mer

Temaer: Skatt

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

Av Alf Bakke-Løyning 9. april 2018

 

 Frist for innlevering av skattemelding næringsdrivende

4. april 2018 blir skattemeldingen for 2017 tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er 31. mai 2018. Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Konserninterne transaksjoner og internprising

Av Alf Bakke-Løyning 12. mars 2018

Mer enn 60 % av verdenshandelen foregår mellom selskaper innen samme konsern. Også for norske selskaper er store deler av handelsvirksomheten gjort med utenlandske eller norske konsernselskaper.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Due Diligence ved salg av virksomhet

Av Alf Bakke-Løyning 22. januar 2018

Det er viktig med gode forberedelser før et virksomhetssalg. Her får du nyttige råd og en sjekkliste for Due Diligence prosessen.

Les mer

Temaer: Skatt, Selskapsrett

Spar skatt før nyttår – 7 tips som kan slanke skatten

Av Alf Bakke-Løyning 9. desember 2017

Nyttårsaften er den magiske dagen som setter punktum for hvilke disposisjoner du kan gjøre for å påvirke skatten i 2017. Her følger noen tips om hvordan du kan slanke skatten i desember.

Les mer

Temaer: Skatt

Formuesskatt i statsbudsjettet 2018

Av Alf Bakke-Løyning 12. oktober 2017

Kun et fåtall land har alminnelig skatt på formue, og Norge er ett av dem. Regjeringen har ønsket å fjerne formuesskatten helt, men har ikke flertallet i Stortinget med seg. 

Les mer

Temaer: Skatt

Innleie av arbeidskraft og underleverandører i bygg- og anleggsbransjen

Av Alf Bakke-Løyning 2. oktober 2017

Det er store forskjeller mellom underentreprise og innleie av arbeidskraft. En ugjennomtenkt beslutning kan koste deg dyrt.

Les mer

Temaer: Eiendom

Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

Av Alf Bakke-Løyning 14. august 2017

Stortinget har vedtatt flere endringer i aksjelovgivningen som skal bidra til å forenkle, effektivisere og lette byrden for aksjeselskaper, og da særlig for nyoppstartede og mindre selskaper med begrensede ressurser.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Eiendom

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen