<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Andreas W. Hennyng

Jeg er partner og advokat i Magnus Legal, hvor jeg arbeider med generell forretningsjus og spesielt med transaksjoner, selskapsrett og kontraktsrett. Jeg har fokus på kostnadseffektiv og praktisk gjennomføring av transaksjoner, fra eier har bestemt seg for å selge til kjøper er godt i gang med å videreføre virksomheten.
Find me on:

Siste Innlegg

GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

Av Andreas W. Hennyng 13. september 2018

Virksomheter som tar forordningen på alvor i dag, vil få et konkurransefortrinn i morgen!

Les mer

Temaer: Personvern

Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

Av Andreas W. Hennyng 4. september 2018

Partene i en forhandling kan ofte ha svært forskjellige meninger om når en bindende avtale er inngått. I forhandlinger av et visst omfang kan det derfor være smart å innta signeringsforbehold tidlig.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Kontrakter

Leverandør til forsyningsforskriften

Av Andreas W. Hennyng 7. august 2018

Er du leverandør og skal delta i en konkurranse som reguleres av forsyningsforskriften? Hva betyr det for deg at offentlig oppdragsgiver benytter denne forskriften, og hva bør du være oppmerksom på?

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

GDPR: Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din virksomhet?

Av Andreas W. Hennyng 7. juni 2018

Snart kommer det nye regler om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen. Har du oversikt over de viktigste endringene og hva det innebærer for din virksomhet?

Les mer

Temaer: Arbeidsrett, Personvern

Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

Av Andreas W. Hennyng 4. juni 2018

De fleste er klar over at offentlige innkjøpsprosesser må gjennomføres i tråd med kompliserte og til dels rigide regler. Da er det lett å glemme et av hovedformålene med dette EØS-regelverket – nemlig å sikre at offentlige midler brukes til å anskaffe kostnadseffektive varer og tjenester. Det vil med andre ord si at målet er å gjøre det beste kjøpet sett i lys av kvalitet og pris.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Lokalenes stand ved fraflytting

Av Andreas W. Hennyng 16. april 2018

Uenighet mellom leietaker og utleier ved tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon, samt protokoller fra befaring både ved overlevering til leietaker og ved tilbakelevering til utleier. Her kan du lese mer om hva du bør huske på og laste ned guide med mal til overtagelsesprotokoll.

Les mer

Temaer: Eiendom

Avlysning av anbudskonkurranse

Av Andreas W. Hennyng 2. april 2018

Avlysning betyr at oppdragsgiver annullerer en kunngjort konkurranse om offentlige anskaffelser uten at kontrakt tildeles.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

Av Andreas W. Hennyng 15. mars 2018

Som følge av de nye reglene om personvern (GDPR) som kommer i medio 2018, må flere virksomheter enn i dag opprette et personvernombud. De nye reglene vil også styrke personvernombudets rolle. Vet du om din virksomhet må opprette personvernombud?  

Les mer

Temaer: Personvern

GDPR: 7 tiltak du bør gjøre nå

Av Andreas W. Hennyng 8. februar 2018

I medio 2018 kommer det nye regler om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen. Alle virksomheter bør nå gjennomgå rutinene sine for å avdekke hva som må oppdateres og hvilke rutiner man mangler for å oppfylle de nye reglene. Hva må din virksomhet gjøre nå?

Les mer

Temaer: Personvern

Offentlig innkjøper: Slik gjennomfører du konkurranse med forhandlinger

Av Andreas W. Hennyng 5. februar 2018

Konkurranse med forhandlinger er en anskaffelsesform som sikrer stor fleksibilitet for oppdragsgiver. Men man må likevel huske å ivareta anskaffelsesrettens grunnleggende hensyn til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet ved gjennomføring av denne type anskaffelsesprosesser.

Les mer

Temaer: Offentlig anskaffelse

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen