<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Andreas W. Hennyng

  Jeg er partner og advokat i Magnus Legal, hvor jeg arbeider med generell forretningsjus og spesielt med kontraktsrett, fast eiendom og GDPR.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  GDPR: Innsynsretten

  Av Andreas W. Hennyng 23. mai 2019

  Med GDPR har den registrerte fått utvidede rettigheter. Hvordan skal din virksomhet behandle en begjæring om innsyn?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

  Av Andreas W. Hennyng 15. februar 2019

  Virksomheter som tar forordningen på alvor i dag, vil få et konkurransefortrinn i morgen!

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR: Hvordan påvirker de nye personvernreglene din virksomhet?

  Av Andreas W. Hennyng 8. februar 2019

  Ifjor kom det nye regler om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen. Har du oversikt over de viktigste endringene og hva det innebærer for din virksomhet?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

  Av Andreas W. Hennyng 25. januar 2019

  Som følge av de nye reglene om personvern (GDPR) som kom i juli 2018, må flere virksomheter enn tidligere opprette et personvernombud. De nye reglene styrker personvernombudets rolle. Vet du om din virksomhet må opprette personvernombud?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR – strengere krav til samtykke

  Av Andreas W. Hennyng 11. januar 2019

  Etter ikrafttredelsen av personvernforordningen i fjor gjelder nye og strengere regler for personvern. Blant annet stilles det strengere krav til hva som utgjør et gyldig samtykke til behandling av personopplysninger. Har din virksomhet innrettet seg?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

  Av Andreas W. Hennyng 4. januar 2019

  I juli 2018 trådte det i kraft nye regler om personvern i Norge, gjennom den såkalte GDPR-forordningen. Alle bedrifter må nå ha en virksomhet som opererer i tråd med de nye reglene. Hvilke krav stilles til din virksomhet?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

  Av Andreas W. Hennyng 4. september 2018

  Partene i en forhandling kan ofte ha svært forskjellige meninger om når en bindende avtale er inngått. I forhandlinger av et visst omfang kan det derfor være smart å innta signeringsforbehold tidlig.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, Kontrakter

  Leverandør til forsyningsforskriften

  Av Andreas W. Hennyng 7. august 2018

  Er du leverandør og skal delta i en konkurranse som reguleres av forsyningsforskriften? Hva betyr det for deg at offentlig oppdragsgiver benytter denne forskriften, og hva bør du være oppmerksom på?

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Hvordan sikre gode offentlige innkjøp?

  Av Andreas W. Hennyng 4. juni 2018

  De fleste er klar over at offentlige innkjøpsprosesser må gjennomføres i tråd med kompliserte og til dels rigide regler. Da er det lett å glemme et av hovedformålene med dette EØS-regelverket – nemlig å sikre at offentlige midler brukes til å anskaffe kostnadseffektive varer og tjenester. Det vil med andre ord si at målet er å gjøre det beste kjøpet sett i lys av kvalitet og pris.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Lokalenes stand ved fraflytting

  Av Andreas W. Hennyng 16. april 2018

  Uenighet mellom leietaker og utleier ved tilbakelevering av et næringslokale er ikke uvanlig. Mange problemer kan unngås ved god dokumentasjon, samt protokoller fra befaring både ved overlevering til leietaker og ved tilbakelevering til utleier. Her kan du lese mer om hva du bør huske på og laste ned guide med mal til overtagelsesprotokoll.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen