<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Beate Nygaard Nesse

  Beate er advokatfullmektig i Magnus Legal og arbeider hovedsakelig med selskapsrett og fast eiendom i tillegg til annen generell forretningsjus.

  Siste Innlegg

  Nå kan andels- og seksjonseiere kreve ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil

  Av Beate Nygaard Nesse 26. januar 2021

  Lovendring fra 1. januar 2021: Nye bestemmelser i borettslagsloven og eierseksjonsloven trådte i kraft 1. januar 2021, og gir andels- og seksjonseiere rett til å kreve ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, utleie

  Har du fått med deg endringene i eierseksjonsloven som trer i kraft 1. januar 2020?

  Av Beate Nygaard Nesse 26. desember 2019

  De to viktigste lovendringene er at ervervsbegrensningen av boligseksjoner vil omfatte indirekte erverv, og at kortidsutleie begrenses. Lovendringen fastsetter også mindre endringer i reglene om eierskiftegebyrer og vedtekter.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, utleie

  Eierseksjonsloven – mer fleksibilitet for utbygger

  Av Beate Nygaard Nesse 18. desember 2019

  Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018. Loven sørger for mer forutsigbare og fleksible rammevilkår for utbyggere og inneholder positive endringer for forbruker.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hvordan reklamere på mangel ved kjøp av eiendom?

  Av Beate Nygaard Nesse 9. oktober 2017

  Hvis du som kjøper oppdager en feil eller mangel ved en eiendom du har kjøpt, må du reklamere til selgeren. Hvis ikke taper du retten til å fremme krav som følge av mangelen. Plikt til å reklamere gjelder både ved kjøp av næringseiendom og boligeiendom.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Når utgjør arealavvik mangel ved kjøp av bolig?

  Av Beate Nygaard Nesse 11. september 2017

  Vi ser på reglene som gjelder for innendørs arealavvik ved kjøp og salg av bolig.

  Merk at Kommunal- og forvaltningskomiteen har lagt frem en innstilling til ny avhendingslov hvor reglene for arealavvik endres. Det er foreslått at boligen vil heretter ha en mangel dersom avviket fra oppgitt og virkelig areal overstiger to prosent og minst én kvadratmeter. Formålet er å lage en enklere og mindre konfliktskapende rettstilstand. Regelen er ikke tredd i kraft, og vi ser på dagens regler som gjelder for innendørs arealavvik ved kjøp og salg av bolig.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Dette kan du gjøre når forbruker reklamerer på feil eller mangler i byggeprosjektet

  Av Beate Nygaard Nesse 21. august 2017

  I et byggeprosjekt kan det oppstå feil og mangler. Noen mangler kan være enkle å rette opp i, mens andre mangler kan være tidkrevende og kostbare. Om du som entreprenør er ansvarlig for mangelen avhenger blant annet av reklamasjonsreglene. Reklamerer forbruker for sent kan du avvise kravet i sin helhet.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Har du en vrien byggherre?

  Av Beate Nygaard Nesse 17. juli 2017

  Som entreprenør er det nesten uunngåelig at man til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan man håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen