<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Christian Fredrik Magnus

  Christian Fredrik er partner, advokat og kontorleder i Magnus Legal. Han har skatt og selskapsrett som spesialområder, og er opptatt av sammenhengen mellom jus og økonomi. Han har et særlig engasjement knyttet til formuesskatten, og hvordan denne - og andre skatter - virker på verdiskaping i norsk næringsliv. Christian Fredrik legger ikke skjul på at han mener formuesskatten bør avskaffes, og at regjeringspartiene allerede i inneværende periode bør oppfylle sine løfter om å oppheve formuesskatten på arbeidende kapital.
  Find me on:

  Siste Innlegg

  Formuesskatten - urettferdig for eiendomsbesittere!

  Av Christian Fredrik Magnus 31. juli 2017

  Det er ikke rettferdig at ulike typer formuesobjekter har veldig ulik verdsettelse ved formuesbeskatningen. Formuesverdiene på fast eiendom, andre enn egen bolig, har de siste årene økt opp mot full markedsverdi

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Skatt

  Regler for offentlige innkjøp under nasjonal terskelverdi

  Av Christian Fredrik Magnus 20. juli 2017

  I 2017 fikk vi nytt anskaffelsesregelverk. Den nasjonale terskelverdien ble i den forbindelse hevet fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner eksl. mva. Dette betyr enklere innkjøpsprosesser, økt fleksibilitet og handlingsrom for offentlige innkjøpere.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Hvordan kan du begjære innsyn i anbudsdokumenter?

  Av Christian Fredrik Magnus 6. juli 2017

  Trenger jeg advokat for å begjære innsyn i en offentlig anskaffelse? Vi skulle naturlignok ønske at svaret var ja, men det er det ikke. Å begjære innsyn kan leverandøren fint gjøre på egenhånd.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Vet du hvordan du beregner anskaffelsens verdi?

  Av Christian Fredrik Magnus 22. juni 2017

  Den økonomiske verdien av en anskaffelse har avgjørende betydning for hvilken del av anskaffelsesreglene som kommer til anvendelse. Det har igjen betydning for hvilke fremgangsmåter oppdragsgiver må bruke ved en ny anskaffelse. Beregning av anskaffelsens verdi får altså direkte betydning for hvilke konkurranseregler som gjelder.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

  Av Christian Fredrik Magnus 9. juni 2017

   

  Hvordan kan du som leverandør arbeide langsiktig for å komme i best mulig posisjon for å vinne anbudet - før kunngjøring av konkurranse?

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Nye miljøkrav i offentlige anskaffelser

  Av Christian Fredrik Magnus 31. mai 2017

  Fra og med mai måned skal offentlige oppdragsgivere legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

  Les mer

  Temaer: Offentlig anskaffelse

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen