<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Ellen-Karine Hektoen

  Ellen-Karine arbeider med forretningsjus herunder personvern og GDPR, leveransekontrakter, kontrakter som gjelder fast eiendom og arbeidsrett. Hun arbeider med både norske og utenlandske selskap.

  Siste Innlegg

  Når leietakeren går konkurs

  Av Ellen-Karine Hektoen 26. november 2020

  Her får du en oversikt over hva utleier må foreta seg ved leietakers konkurs og hvilke frister utleier må passe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Endringer i permitteringsreglene etter koronautbruddet - oppdatert 13.08.2020

  Av Ellen-Karine Hektoen 14. august 2020

  For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Når er bindende avtale inngått? Nærmere om signeringsforbehold

  Av Ellen-Karine Hektoen 21. januar 2020

  Partene i en forhandling kan ofte ha svært forskjellige meninger om når en bindende avtale er inngått. I forhandlinger av et visst omfang kan det derfor være smart å innta signeringsforbehold tidlig.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett, Kontrakter

  GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

  Av Ellen-Karine Hektoen 2. januar 2020

  I juli 2018 trådte nye regler om personvern i kraft i Norge, gjennom den såkalte GDPR-forordningen. Alle bedrifter må nå operere i tråd med de nye personvernreglene. Hvilke krav stilles til din virksomhet?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  Varsling – nye regler i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2020

  Av Ellen-Karine Hektoen 4. desember 2019

  Alle arbeidstakere har rett til å varsle om «kritikkverdige forhold» på sin arbeidsplass. Vi har siden 2006 hatt lovregler om varsling i arbeidsmiljøloven, og reglene endres fra og med fra 1. januar 2020. Formålet med nye varslingsregler er å styrke varslerens situasjon og gjøre det enklere for virksomheten å håndtere et varsel på en god måte.

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Varsling

  GDPR: Innsynsretten

  Av Ellen-Karine Hektoen 23. mai 2019

  Med GDPR har den registrerte fått utvidede rettigheter. Hvordan skal din virksomhet behandle en begjæring om innsyn?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

  Av Ellen-Karine Hektoen 15. februar 2019

  Virksomheter som tar forordningen på alvor i dag, vil få et konkurransefortrinn i morgen!

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR: Hvordan påvirker de nye personvernreglene din virksomhet?

  Av Ellen-Karine Hektoen 8. februar 2019

  20. juli 2018 trådte de nye reglene om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen i kraft. Har du oversikt over de viktigste endringene og hva det innebærer for din virksomhet?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

  Av Ellen-Karine Hektoen 25. januar 2019

  Som følge av de nye reglene om personvern (GDPR) som kom i juli 2018, må flere virksomheter enn tidligere opprette et personvernombud. De nye reglene styrker personvernombudets rolle. Vet du om din virksomhet må opprette personvernombud?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR – strengere krav til samtykke

  Av Ellen-Karine Hektoen 11. januar 2019

  Etter ikrafttredelsen av personvernforordningen i fjor gjelder nye og strengere regler for personvern. Blant annet stilles det strengere krav til hva som utgjør et gyldig samtykke til behandling av personopplysninger. Har din virksomhet innrettet seg?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen