<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Q&A – 5 kjappe om sluttavtaler

En sluttavtale i ren arbeidsrettslig forstand er, kort fortalt, en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å avslutte arbeidsforholdet.

5 ting du bør vite om avskjed

Avskjed er et permanent opphør av arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning. Loven stiller strenge krav og terskelen for avskjed er høyere enn ved oppsigelse.

Sykmeldt i ferien?

Hva skjer dersom en av dine arbeidstakere blir sykmeldt i ferien eller rett før ferien. Når kan arbeidstaker utsette ferien og hvilke vilkår gjelder?

Innsyn i ansattes e-post

Her får du reglene som gjelder når arbeidsgiver skal gjøre innsyn i ansattes e-post. Få også tilgang til gratis guide om behandling av personopplysninger.

Trenger du ekstrahjelp til jul?

Midlertidige ansatte er et unntak fra hovedregelen om fast ansettelse. Vet du som arbeidsgiver hva som er lov ved ansettelse av ekstrahjelp til jul?