<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Henrik Julius Nilsen

  Henrik har skatt og merverdiavgift som spesialområde. Han har lang erfaring med prosessuelle og materielle problemstillinger innenfor fagfeltet, etter å ha arbeidet nesten 10 år på forskjellige fagområder i Skatteetaten.

  Siste Innlegg

  Ordinær og skjerpet tilleggsskatt – staten ilegger straff

  Av Henrik Julius Nilsen 4. juni 2020

  Tilleggsskatt kan ramme alle skattepliktige. Ordinær tilleggsskatt er normalt 20 prosent av den skatten som er forsøkt unndratt. Skjerpet tilleggsskatt utgjør enten 20 prosent eller 40 prosent i tillegg til den ordinære tilleggsskatten. 

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Hvordan tjene penger på din fritidsbåt uten å måtte betale skatt på inntekten?

  Av Henrik Julius Nilsen 18. juni 2019

  Denne bloggen omhandler inntekt på store kapitalvarer. Store kapitalvarer er typisk fritidsbåter, og gjelder ikke fast eiendom. Utleieinntekter på store kapitalvarer kan etter omstendighetene være skattefri inntekt. 

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Bokettersyn – hva nå?

  Av Henrik Julius Nilsen 15. februar 2019

  Har du mottatt varsel om bokettersyn eller annen kontroll fra skatteetaten? Har får du alt trenger å vite om dine rettigheter og plikter.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2019

  Av Henrik Julius Nilsen 8. oktober 2018

  Regjeringen foreslår ingen endringer av merverdisatsene for 2019.

  Les mer

  Temaer: Merverdiavgift

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen