<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Henrik Julius Nilsen

  Henrik har skatt og merverdiavgift som spesialområde. Han har lang erfaring med prosessuelle og materielle problemstillinger innenfor fagfeltet, etter å ha arbeidet nesten 10 år på forskjellige fagområder i Skatteetaten.

  Siste Innlegg

  Nå kommer avgiften på oppdrettsfisk

  Av Henrik Julius Nilsen 7. oktober 2020

  Regjeringen vil innføre avgift på slaktet oppdrettsfisk. Dette er en ny avgift, en produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  Et skattefritt AS?

  Av Henrik Julius Nilsen 29. september 2020

  Høres kanskje for godt ut til å være sant, men et aksjeselskap kan altså komme innunder en bestemmelse i skatteloven som gir fritak for skatt, og dermed også fritak fra å levere skattemelding.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Bokettersyn – hva nå?

  Av Henrik Julius Nilsen 1. september 2020

  Har du mottatt varsel om bokettersyn eller annen kontroll fra skatteetaten? Her får du alt trenger å vite om dine rettigheter og plikter.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Ordinær og skjerpet tilleggsskatt – staten ilegger straff

  Av Henrik Julius Nilsen 4. juni 2020

  Tilleggsskatt kan ramme alle skattepliktige. Ordinær tilleggsskatt er normalt 20 prosent av den skatten som er forsøkt unndratt. Skjerpet tilleggsskatt utgjør enten 20 prosent eller 40 prosent i tillegg til den ordinære tilleggsskatten. 

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

  Av Henrik Julius Nilsen 13. mars 2020

  Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Endringer i aksjeloven forenkler driften for aksjeselskaper

  Av Henrik Julius Nilsen 6. januar 2020

  Stortinget har vedtatt flere endringer i aksjeloven de siste årene, som skal bidra til å forenkle, effektivisere og lette byrden for aksjeselskaper. Ønsket er en enklere hverdag for aksjeselskaper, med penger spart og mindre papirarbeid.

  Les mer

  Temaer: Selskapsrett

  Hvordan tjene penger på din fritidsbåt uten å måtte betale skatt på inntekten?

  Av Henrik Julius Nilsen 18. juni 2019

  Denne bloggen omhandler inntekt på store kapitalvarer. Store kapitalvarer er typisk fritidsbåter, og gjelder ikke fast eiendom. Utleieinntekter på store kapitalvarer kan etter omstendighetene være skattefri inntekt. 

  Les mer

  Temaer: Skatt

  MVA og avgift i statsbudsjettet 2019

  Av Henrik Julius Nilsen 8. oktober 2018

  Regjeringen foreslår ingen endringer av merverdisatsene for 2019.

  Les mer

  Temaer: Merverdiavgift

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen