Regjeringen foreslår ingen endringer av merverdisatsene for 2019.