<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Maren Alvseike

  Maren er advokat i Magnus Legal hvor hun hovedsakelig jobber med norsk og internasjonal skatterett. Hun bistår også innen generell forretningsjus. Hun har internasjonal erfaring fra Shanghai hvor hun jobbet med prosjektstyring og strategi i både offentlig og privat sektor. Maren har også en MBA grad i strategi og ledelse.

  Siste Innlegg

  Formuesskatt i Statsbudsjettet 2022

  Av Maren Alvseike 8. november 2021

  Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la regjeringen Støre frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. I tilleggsproposisjonen legges det frem nye forslag samtidig som flere av Solberg-regjeringens forslag trekkes. I budsjettforliket med SV skjerpes formuesskatten.

  Les mer

  Temaer: Statsbudsjettet

  GDPR: 7 tiltak du må prioritere nå

  Av Maren Alvseike 2. januar 2020

  I juli 2018 trådte nye regler om personvern i kraft i Norge, gjennom den såkalte GDPR-forordningen. Alle bedrifter må nå operere i tråd med de nye personvernreglene. Hvilke krav stilles til din virksomhet?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR: Innsynsretten

  Av Maren Alvseike 23. mai 2019

  Med GDPR har den registrerte fått utvidede rettigheter. Hvordan skal din virksomhet behandle en begjæring om innsyn?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR som konkurransefortrinn – ikke bare et «nødvendig onde»

  Av Maren Alvseike 15. februar 2019

  Virksomheter som tar forordningen på alvor i dag, vil få et konkurransefortrinn i morgen!

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR: Hvordan påvirker de nye personvernreglene din virksomhet?

  Av Maren Alvseike 8. februar 2019

  20. juli 2018 trådte de nye reglene om personvern i Norge – den såkalte GDPR-forordningen i kraft. Har du oversikt over de viktigste endringene og hva det innebærer for din virksomhet?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  GDPR – Trenger din virksomhet personvernombud?

  Av Maren Alvseike 25. januar 2019

  Som følge av de nye reglene om personvern (GDPR) som kom i juli 2018, må flere virksomheter enn tidligere opprette et personvernombud. De nye reglene styrker personvernombudets rolle. Vet du om din virksomhet må opprette personvernombud?

  Les mer

  Temaer: Personvern

  GDPR – strengere krav til samtykke

  Av Maren Alvseike 11. januar 2019

  Etter ikrafttredelsen av personvernforordningen i fjor gjelder nye og strengere regler for personvern. Blant annet stilles det strengere krav til hva som utgjør et gyldig samtykke til behandling av personopplysninger. Har din virksomhet innrettet seg?

  Les mer

  Temaer: Arbeidsrett, Personvern

  Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2018

  Av Maren Alvseike 12. oktober 2017

  Regjeringen foreslår at skatteøkningen ved innføring av eiendomsskatt på fast eiendom halveres sammenlignet med dagens regler, og at eventuelle økninger i eiendomsskatten vil måtte skje mer gradvis.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  See our English blog here: Click here to visit our English blog.

  Siste innlegg

  Søk i bloggen