<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Mette Nagy Stovner

  Mette er advokat i Magnus Legal og arbeider med generell forretningsjus med hovedvekt på fast eiendom, kontraktsrett og pengekrav. Hennes spesialfelt er husleierett og entrepriserett.

  Siste Innlegg

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  Av Mette Nagy Stovner 22. oktober 2019

  Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

  Av Mette Nagy Stovner 26. september 2019

  Det blir stadig oftere påstått at en entreprenør eller rådgiver har utført arbeidet grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet får alvorlige konsekvenser for entreprenøren. Samtidig skal det mye til for å nå igjennom med en påstand om grov uaktsomhet. Hva skjer ved grov uaktsomhet og hva skal til for å konstatere dette?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Rekkefølgebestemmelser

  Av Mette Nagy Stovner 15. februar 2018

  Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hvordan reklamere på mangel ved kjøp av eiendom?

  Av Mette Nagy Stovner 9. oktober 2017

  Hvis du som kjøper oppdager en feil eller mangel ved en eiendom du har kjøpt, må du reklamere til selgeren. Hvis ikke taper du retten til å fremme krav som følge av mangelen. Plikt til å reklamere gjelder både ved kjøp av næringseiendom og boligeiendom.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

  Av Mette Nagy Stovner 24. juli 2017

  I et entrepriseoppdrag er det en god investering for deg som entreprenør å arbeide under et regelverk som er tilpasset oppdraget. Forpliktelser til en standardavtale uten å kjenne innholdet godt nok kan utvikle seg til en økonomisk katastrofe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Har du en vrien byggherre?

  Av Mette Nagy Stovner 17. juli 2017

  Som entreprenør er det nesten uunngåelig at man til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan man håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

  Av Mette Nagy Stovner 3. juli 2017

   

  Forsinkelser i byggeprosjekt kan medføre økonomisk tap i form av erstatning og dagmulkt. Her er noen tips om hvordan du som entreprenør kan unngå økonomisk ansvar ved forsinkelser som ikke skyldes forhold du selv har risikoen for.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Dagmulkt: Slik unngår du kostbar felle i byggeprosjekter

  Av Mette Nagy Stovner 13. juni 2017

  I store og små byggeprosjekter kan det oppstå forsinkelser. Dersom byggeprosjektet ikke overleveres til avtalt dato, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg som entreprenør i form av dagmulkt. Her får du noen verdifulle tips for å unngå denne fella.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen