<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Mia Cecilie Lindstad

  Jeg heter Mia Cecilie Lindstad og jobber som advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal i Oslo. Siden merverdiavgiftsreformen ble innført i 2001, har jeg hatt særlig interesse for merverdiavgift og rådgitt nasjonale og internasjonale virksomheter i spørsmål knyttet til merverdiavgift. Regelverket er komplisert og til dels uavklart noe som påvirker virksomheters rammevilkår og forutberegnelighet. Jeg ønsker å dele nyheter og synspunkt om merverdiavgift og hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Dersom du har synspunkt eller spørsmål til det jeg deler, må du gjerne kontakte meg!

  Siste Innlegg

  Alt du må vite om merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

  Av Mia Cecilie Lindstad 8. november 2019

  Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift, utleie

  Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

  Av Mia Cecilie Lindstad 31. oktober 2019

  Målet i et generasjonsskifte er å overføre verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, uten å ødelegge verken formue eller familiebånd. Hvis Norge gjeninnfører arveavgift ved neste stortingsvalg, bør alle som er i posisjon og har barn som potensielt kan overta familiebedriften nå begynne å tenke.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett

  Kommunesammenslåingen – husk på merverdiavgiften!

  Av Mia Cecilie Lindstad 24. september 2019

  Fra 1. januar 2020 skjer det en rekke kommune- og fylkessammenslåinger som resulterer i nye kommuner og fylkeskommuner. Dette kan få merverdiavgiftsmessige konsekvenser som kommunene må passe på.

  Les mer

  Temaer: Merverdiavgift

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen