<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Mia Cecilie Lindstad

  Jeg heter Mia Cecilie Lindstad og jobber som advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal i Oslo. Jeg har særlig interesse for og rådgir virksomheter i spørsmål knyttet til fast eiendom, merverdiavgift og entrepriserett. Regelverket er komplisert og til dels uavklart noe som påvirker virksomheters rammevilkår og forutberegnelighet. Jeg ønsker å dele nyheter og synspunkt knyttet til fast eiendom og da særlig knyttet til merverdiavgift- og entrepriserett og hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Dersom du har synspunkt eller spørsmål til det jeg deler, må du gjerne kontakte meg!

  Siste Innlegg

  Mulighet for rekonstruksjon – ny midlertidig lov

  Av Mia Cecilie Lindstad 8. mai 2020

  Hovedformålet med loven er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av koronapandemien.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus, Konkurs

  MVA-kutt for utsatte næringer pga koronasituasjonen - oppdatert 20.04.2020

  Av Mia Cecilie Lindstad 20. april 2020

  Oppdatert 20.04.2020: Partene på Stortinget er blitt enige i korona-forhandlingene. Det er lagt frem en krisepakke for økonomien.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Regjeringen foreslår 100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe korona-rammede bedrifter - oppdatert 27.03.2020

  Av Mia Cecilie Lindstad 27. mars 2020

  Oppdatert 27.03.2020: Regjeringen vil foreslå to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltakene vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen

  Av Mia Cecilie Lindstad 13. mars 2020

  Regjeringen har satt inn tiltak for å gi bankene utvidede muligheter til å gi lån, og appellerer til at banknæringen bidrar til å ivareta virksomheter som får anstrengt likviditet på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

  Les mer

  Temaer: Koronavirus

  Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

  Av Mia Cecilie Lindstad 16. januar 2020

  Forsinkelser i byggeprosjekt kan medføre økonomisk tap i form av erstatning og dagmulkt. Her er noen tips om hvordan du som entreprenør kan unngå økonomisk ansvar ved forsinkelser som ikke skyldes forhold du selv har risikoen for.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Er din virksomhet klar for SAF-T fra 1. januar 2020?

  Av Mia Cecilie Lindstad 18. desember 2019

  Hverdagen til næringsdrivende blir stadig mer digitalisert. Den nye regnskapsstandarden SAF-T er nok et steg i retning av digitalisering, og vil medføre forenklinger både for næringsdrivende og skatteetaten. Les mer om ordningen som trer i kraft fra 1. januar 2020.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Alt du må vite om merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

  Av Mia Cecilie Lindstad 8. november 2019

  Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift, utleie

  Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

  Av Mia Cecilie Lindstad 31. oktober 2019

  Målet i et generasjonsskifte er å overføre verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, uten å ødelegge verken formue eller familiebånd. Hvis Norge gjeninnfører arveavgift ved neste stortingsvalg, bør alle som er i posisjon og har barn som potensielt kan overta familiebedriften nå begynne å tenke.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  Av Mia Cecilie Lindstad 22. oktober 2019

  Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

  Av Mia Cecilie Lindstad 26. september 2019

  Det blir stadig oftere påstått at en entreprenør eller rådgiver har utført arbeidet grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet får alvorlige konsekvenser for entreprenøren. Samtidig skal det mye til for å nå igjennom med en påstand om grov uaktsomhet. Hva skjer ved grov uaktsomhet og hva skal til for å konstatere dette?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen