<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Mia Cecilie Lindstad

  Jeg heter Mia Cecilie Lindstad og jobber som advokat i Advokatfirmaet Magnus Legal i Oslo. Jeg har særlig interesse for og rådgir virksomheter i spørsmål knyttet til fast eiendom, merverdiavgift og entrepriserett. Regelverket er komplisert og til dels uavklart noe som påvirker virksomheters rammevilkår og forutberegnelighet. Jeg ønsker å dele nyheter og synspunkt knyttet til fast eiendom og da særlig knyttet til merverdiavgift- og entrepriserett og hvordan dette kan påvirke din virksomhet. Dersom du har synspunkt eller spørsmål til det jeg deler, må du gjerne kontakte meg!

  Siste Innlegg

  Krav på fristforlengelse i byggeprosjekter

  Av Mia Cecilie Lindstad 16. januar 2020

  Forsinkelser i byggeprosjekt kan medføre økonomisk tap i form av erstatning og dagmulkt. Her er noen tips om hvordan du som entreprenør kan unngå økonomisk ansvar ved forsinkelser som ikke skyldes forhold du selv har risikoen for.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Er din virksomhet klar for SAF-T fra 1. januar 2020?

  Av Mia Cecilie Lindstad 18. desember 2019

  Hverdagen til næringsdrivende blir stadig mer digitalisert. Den nye regnskapsstandarden SAF-T er nok et steg i retning av digitalisering, og vil medføre forenklinger både for næringsdrivende og skatteetaten. Les mer om ordningen som trer i kraft fra 1. januar 2020.

  Les mer

  Temaer: Skatt

  Alt du må vite om merverdiavgift ved utleie av kontorhotell eller co-working

  Av Mia Cecilie Lindstad 8. november 2019

  Kontorhotell har en kontinuerlig utskiftning av fremleietakere, som benytter arealet på ulik måte og med ulik leietid. Dette kan by på utfordringer knyttet til merverdiavgiftbehandlingen.

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Merverdiavgift, utleie

  Generasjonsskifte – på tide å starte prosessen

  Av Mia Cecilie Lindstad 31. oktober 2019

  Målet i et generasjonsskifte er å overføre verdiene til neste generasjon på en god og hensiktsmessig måte, uten å ødelegge verken formue eller familiebånd. Hvis Norge gjeninnfører arveavgift ved neste stortingsvalg, bør alle som er i posisjon og har barn som potensielt kan overta familiebedriften nå begynne å tenke.

  Les mer

  Temaer: Skatt, Selskapsrett

  Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest i byggeprosjekter

  Av Mia Cecilie Lindstad 22. oktober 2019

  Hva skjer dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på et byggeprosjekt? Kan entreprenøren holde tilbake ferdigattest som følge av at forbrukeren ikke betaler? Og kan forbrukeren la vær å betale dersom det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligprosjektet?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Grov uaktsomhet i entrepriseforhold

  Av Mia Cecilie Lindstad 26. september 2019

  Det blir stadig oftere påstått at en entreprenør eller rådgiver har utført arbeidet grovt uaktsomt. Grov uaktsomhet får alvorlige konsekvenser for entreprenøren. Samtidig skal det mye til for å nå igjennom med en påstand om grov uaktsomhet. Hva skjer ved grov uaktsomhet og hva skal til for å konstatere dette?

  Les mer

  Temaer: Eiendom, Entreprise

  Kommunesammenslåingen – husk på merverdiavgiften!

  Av Mia Cecilie Lindstad 24. september 2019

  Fra 1. januar 2020 skjer det en rekke kommune- og fylkessammenslåinger som resulterer i nye kommuner og fylkeskommuner. Dette kan få merverdiavgiftsmessige konsekvenser som kommunene må passe på.

  Les mer

  Temaer: Merverdiavgift

  Rekkefølgebestemmelser

  Av Mia Cecilie Lindstad 15. februar 2018

  Før du begynner å bygge ut et område bør du sjekke om kommunen har fastsatt rekkefølgekrav i reguleringsplanen for området.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Hvordan reklamere på mangel ved kjøp av eiendom?

  Av Mia Cecilie Lindstad 9. oktober 2017

  Hvis du som kjøper oppdager en feil eller mangel ved en eiendom du har kjøpt, må du reklamere til selgeren. Hvis ikke taper du retten til å fremme krav som følge av mangelen. Plikt til å reklamere gjelder både ved kjøp av næringseiendom og boligeiendom.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

  Av Mia Cecilie Lindstad 24. juli 2017

  I et entrepriseoppdrag er det en god investering for deg som entreprenør å arbeide under et regelverk som er tilpasset oppdraget. Forpliktelser til en standardavtale uten å kjenne innholdet godt nok kan utvikle seg til en økonomisk katastrofe.

  Les mer

  Temaer: Eiendom

  Velkommen til Magnus Legal-bloggen

  Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


  Besøk også magnuslegal.no

  Siste innlegg

  Søk i bloggen