<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Magnus Legal Bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag.

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.

Styreansvarsforsikring; Løp og kjøp!

Vårt råd er at man bør løpe og kjøpe styreansvarsforsikring. Bare ikke gjør det uten å lese det med liten skrift først! Her kan du sammenligne vilkår for slike forsikringer.

Ruinert av å være styremedlem?

Styremedlemmer har et personlig ansvar for å sørge for forsvarlig drift. Vi ser at styremedlemmer og daglige ledere er eksponert for å måtte erstatte kreditorenes tap.