<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Torbjørn Wiken

Torbjørn er advokat i Magnus Legal. Torbjørn sitt spesialfelt er skatt, men han arbeider også med annen generell forretningsjus.

Siste Innlegg

Spar skatt før nyttår – 7 tips som kan slanke skatten

Av Torbjørn Wiken 18. desember 2018

Nyttårsaften er den magiske dagen som setter punktum for hvilke disposisjoner du kan gjøre for å påvirke skatten i 2018. Her følger noen tips til hvordan du kan slanke skatten i desember.

Les mer

Temaer: Skatt

Lån fra selskap til aksjonær

Av Torbjørn Wiken 14. desember 2018

Vet du hvilke lån som er å anse som skattemessig utbytte og hvilke lån som faller utenfor?

Les mer

Temaer: Skatt

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2019

Av Torbjørn Wiken 8. oktober 2018

Det er den enkelte kommune som avgjør om det skal utskrives eiendomsskatt og av landets 422 kommuner har 370 kommuner nå innført slik skatt. Statsbudsjettet inneholder tre forslag som tar sikte på å redusere eiendomsskatten og samtidig forenkle verdsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget.

Les mer

Temaer: Skatt, Eiendom

Administrative forslag – statsbudsjettet 2019

Av Torbjørn Wiken 8. oktober 2018

Den 8. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Her er de viktigste administrative endringsforslagene.

Les mer

Temaer: Selskapsrett, Skatt

Feil med ditt skatteoppgjør? Slik retter du opp

Av Torbjørn Wiken 14. juni 2018

Den 1. januar 2017 trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft og med den fikk du mer kontroll over egen skattemelding. Der hvor du tidligere var nødt til å klage til skattemyndighetene, kan du nå i de fleste tilfeller endre på skattemeldingen selv.  I denne artikkelen vil vi gi deg en gjennomgang av når du kan foreta egenretting og når du er nødt til å sende inn klage som før.

Les mer

Temaer: Skatt

Skattemelding næringsdrivende - Unngå tvangsmulkt lever skattemeldingen i tide

Av Torbjørn Wiken 9. april 2018

 

 Frist for innlevering av skattemelding næringsdrivende

4. april 2018 blir skattemeldingen for 2017 tilgjengelig for alle næringsdrivende, og fristen for å levere denne er 31. mai 2018. Tidligere hadde det ingen store konsekvenser om man ikke overholdt denne fristen, i hvert fall ikke dersom man sørget for levering før skattekontoret rakk å foreta en skjønnsligning. Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft har skattekontoret fått noen effektive virkemidler i verktøykassen sin, deriblant tvangsmulkt.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Forskuddsskatt – dette må du vite

Av Torbjørn Wiken 12. februar 2018

Både vanlige lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er forskuddspliktige i forhold til skatt. For lønnstakere er det arbeidsgiver som forestår selve skattetrekket, og det kalles for forskuddstrekk.

Les mer

Temaer: Selskapsrett

Personskatt i statsbudsjettet 2018

Av Torbjørn Wiken 12. oktober 2017

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Her er de viktigste endringsforslagene innen personbeskatning.

Les mer

Temaer: Skatt

Skattefri omdanning av næringsvirksomhet

Av Torbjørn Wiken 7. september 2017

Fem vilkår må oppfylles for å kunne gjennomføre en skattefri omdanning. Her får du detaljene du må kjenne til.

Les mer

Temaer: Skatt, Selskapsrett

Velkommen til Magnus Legal-bloggen

Her kan du som næringsdrivende holde deg oppdatert. Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi. Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert, følg med på bloggen eller registrer deg for varsling på e-post.


Besøk også magnuslegal.no

Siste innlegg

Søk i bloggen