<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bærekraft i statsbudsjettet 2021

Bærekraft i statsbudsjettet 2021

Få med deg de viktigste endringene for å fremme en bærekraftig utvikling i statsbudsjettet 2021.

 

Statsbudsjettet for 2021 er lagt frem, og det er ett ord som utgjør en rød tråd gjennom hele forslaget: Bærekraft.

Allerede i budsjettets første setning er det presisert at Regjeringen arbeider for

«et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, legge til rette for vekst og det grønne skiftet … Skatte og avgiftspolitikken skal bidra til dette.»

I dette blogginnlegget vil vi redegjøre for et par forslag som tar sikte på å tilrettelegge for et mer bærekraftig og grønnere samfunn.

Les også: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Miljøavgifter

Miljøavgifter kan begrunnes med ett enkelt prinsipp: den som forurenser må betale for skaden. Regjeringen ønsker å legge til rette for et grønt skifte ved å øke det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser. Det vil også innføres en avgift på forbrenning av avfall, samt en øking på 5% av CO2-avgiften på mineralske produkter

CO2-avgiften på mineralske produkter er et av de viktigste virkemidlene vi har i norsk klimapolitikk. Mineralske produkter vil omfatte bensin, naturgass, mineralolje og LPG (flytende petroleumsgass). En økning på 5% er i tråd med Granavolden-plattformen om en årlig økning på 5% hvert år frem til 2025.

Avgifter på kjøretøy

For 2021 ønsker Regjeringen at elbiler skal betale trafikkforsikringsavgift med lik sats som motorsykler. Dagens avgift på trafikkforsikringer for motorsykler er NOK 5,65 i døgnet. Dette har tidligere ikke vært pålagt elbiler, men vil nå kunne innebære at eiere av elbiler må betale en årlig avgift på NOK 2 062.

Det blir samtidig dyrere å kjøre biler som går på bensin og diesel, der satser i CO2-komponenten i engangsavgiften for person- og varebiler økes. Det fremmes også et forslag om et økt omsetningskrav for biodrivstoff, og økte krav til elektrisk rekkevidde for at hybridbiler skal oppnå fullt fradrag i vektkomponenten i engangsavgiften.

Det er også ønsket en økt avgift på utslipp NOx (Nitrogenoksid) på omkring 5%. Dette vil gjelde de fleste kjøretøy som kjører på fossile brennstoffer, med unntak av de fartøy som går direkte mellom norsk og utenlandsk havn, lufthavn eller de fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann.

Det blir altså noe dyrere å kjøre elbil, men med økte avgifter på biler som bruker fossile brennstoffer, gir Regjeringen klart utrykk for at de ønsker at befolkningen skal fortsette å velge elektriske kjøretøy.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.