<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Brexit – Norge har signert overgangsavtale med Storbritannia

Brexit – Norge har signert overgangsavtale med Storbritannia

Norge signerte den 8. desember 2020 en midlertidig vareavtale med Storbritannia. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2021.

 

Norge signerte den 8. desember 2020 en midlertidig vareavtale med Storbritannia. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2021 og gjelder frem til en frihandelsavtale trer i kraft. Forhandlingene om frihandelsavtalen pågår, men det er uklart når denne blir klar.

Bakgrunnen for inngåelse av den midlertidige vareavtalen er at Storbritannia har forlatt EU og at overgangsperioden etter Brexit utløper ved utgangen av 2020.

Vareavtalen som når er signert bygger på avtalen som Norge og Storbritannia signerte i april 2019, i tilfelle Storbritannia forlot EU uten avtale, og er av begrenset omfang og varighet. Den trer i kraft fra 1. januar 2021 og gjelder frem til en frihandelsavtale trer i kraft. Hensikten med den midlertidige vareavtalen er å ivareta Norge og Storbritannias mulighet til å fortsette markedsadgangen for varehandelen når overgangsperioden etter Brexit utløper ved utgangen av 2020 og videreføre etablert tollpreferanser. Den inngåtte avtalen bidrar bl.a. til å sikre at Norge og Storbritannia unngår ny toll på industrivarer.

Det foreligger muligheter for justeringer i den midlertidige vareavtalen.


Hva bør man som selskap gjøre?

Selskaper bør være forberedt på endringer og innskrenkninger f.o.m. 1. januar 2021. Departementet anbefaler selskaper å vurdere sin virksomhet og kartlegge hvilke elementer som berøres av Brexit.

Dersom du er usikker på om den nye avtalen vil berøre din virksomhet, ta kontakt så hjelper vi deg med en vurdering.

 

Les også mer på vår samleside: Brexit - overview (engelsk)

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.