<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

E-tinglysing: Nå er det blitt enklere å tinglyse

E-tinglysing gir redusert saksbehandlingstid for Kartverket, banker og eiendomsmeglere. Kjøper av fast eiendom kan få raskere svar og selger raskere oppgjør

Ny løsning gir redusert saksbehandlingstid for Kartverket, banker og eiendomsmeglere. Kjøper av fast eiendom kan få raskere svar på lånesøknad, og selger kan få raskere oppgjør.

Merk: Denne artikkelen holdes ikke lenger oppdatert. 


Kartverket har i samarbeid med profesjonelle aktører i eiendomsbransjen i løpet av de siste to årene utviklet en elektronisk løsning for tinglysing av skjøte, pantedokumenteter mv. Systemet kalles e-tinglysing og legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken.

Raskere og enklere tinglysingsprosess

Løsningen ble satt i drift 18. april 2017 og vil medføre raskere og enklere tinglysingsprosess fremfor den papirbaserte fremgangsmåten.

Foreløpig er det kun profesjonelle aktører som kan registrere seg for å benytte e-tinglysing. Private og andre må fortsatt sende inn papirbaserte dokumenter til tinglysing.

Finn ut mer om hvordan eiendomsteamet i Magnus Legal kan hjelpe deg med fast eiendom.

Hvem og hvordan?

Enhver virksomhet med organisasjonsnummer kan knytte seg til Kartverkets system for elektronisk tinglysing ved å tegne avtale om tilgang og bruk av systemet. De mest relevante aktørene er eiendomsmeglere og banker, men også andre aktører i eiendomsbransjen kan ha nytte av å inngå en slik avtale med Kartverket.

Avtalen regulerer tilgang og bruk av det tekniske systemet for elektronisk tinglysing. Det vil blant annet si vilkår for bruk av den nye webløsningen for elektronisk innsending av dokumenter til tinglysing (Web Service-basert API). Hvis en annen virksomhet enn den registrerte skal gis anledning til å foreta slettinger, må det også etableres et fullmaktsforhold mellom virksomhetene.

Les også: Slik får du optimal struktur på eiendomsporteføljen

Hva er nytt med elektronisk tinglysing?

Klokkeslettprioritet

Som følge av at tinglysingsprosessen går raskere, vil også selve tidspunktet for registreringen være raskere.  Papirbaserte dokumenter behandles fortløpende og blir ikke umiddelbart registrert i grunnboken. Disse blir samlet overført på et senere tidspunkt - nærmere bestemt kl. 21 hver virkedag.

Papirbaserte dokumenter vil fortsatt følge samme prioritetsregler som i dag, ved at papirdokumenter som er registrert samme dag får likestilt prioritet. Unntak gjelder for utleggs- og arrestforretninger.

Vanlige papirbaserte dokumenter vil likevel få prioritet bak elektroniske dokumenter som er tinglyst tidligere enn klokken 21 samme dag. Årsaken er at e-dokumentene blir tinglyst umiddelbart når de elektroniske kontrollene og valideringstjenestene er gjennomført. Elektroniske dokumenter vil således bli registrert i grunnboken med såkalt klokkeslettprioritet.

Som en følge av dette vil prioritetsrekkefølgen ved e-tinglysing bli mer presis. Etter endringer i tinglysingsloven § 20 vil prioritetsrekkefølgen følge det eksakte tidspunktet det elektroniske dokumentet er registrert i grunnboken. I kollisjonstilfeller vil dette dokumentet gå foran dokumenter registrert senere samme dag.

Ny grunnbokutskrift

Ved elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnbokutskrift. Grunnbokutskriften vil fremdeles først vise hjemmelsforhold og grunndata, mens alle registrerte heftelser nå vil bli listet opp kronologisk. Det vil videre ikke lenger skilles mellom pengeheftelser og servitutter.

I realiteten er det imidlertid ingen forskjell fra tidligere. Alle heftelser har fått prioritet fra tinglysingstidspunktet, uavhengig av om de er merket som pengeheftelse eller servitutt i grunnboken. Forskjellen er at det er panthaver selv som må vurdere hvilke heftelser som har betydning for dekningsmuligheten.

Dessuten vil det eksakte tidspunktet dokumentet ble tinglyst fremgå av grunnbokutskriften. Det kan innebære en raskere kontroll av at det tinglyste dokumentet har fått forutsatt prioritet, og tilhørende transaksjoner kan gjennomføres umiddelbart.

Kortere saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for både Kartverket, banker og eiendomsmeglere vil bli redusert. Dette kommer også partene i transaksjonen til gode ved at kjøper får raskere lån og selger får raskere oppgjør. Kartverket har implementert en ny versjon av tinglysingssystemet Elida . Versjonen inneholder forbedringer i navnevisning mot enhetsregisteret, feilrettinger og andre forbedringer.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Først publisert 10.juli 2017 - oppdatert 31. mai 2019

eBook_Cover_utleie av næringseiendom

Guide for utleie av næringseiendom

Denne guiden gir håndfaste tips til deg som leier ut næringseiendom. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.