<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2020_SOME

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2020

Her er de viktigste endringsforslagene innen eiendomsskatt i statsbudsjettet 2020.

 

Regjeringen foreslår at skatteøkningen ved innføring av eiendomsskatt på fast eiendom halveres sammenlignet med dagens regler, og at eventuelle økninger i eiendomsskatten vil måtte skje mer gradvis.

Regjeringen foreslår også at produksjonsutstyr og produktinstallasjoner skal fritas fra eiendomsskatt fra 2019, samt at produksjonslinjer inngår som en del av kraftanlegg ved takseringen.

Les også: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig

I 2019 har 63 kommuner en eiendomsskattesats på bolig- og fritidseiendom over 5 promille, mens 101 kommuner har en sats over 4 promille.

Regjeringen har et uttalt ønske om å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021.

Som et ledd i gradvis nedtrapping av eiendomsskatten foreslår regjeringen å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille.

Om forslaget vedtas vil reduksjonen tre i kraft straks med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2020.

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Eiendomsskatt er en objektskatt på fast eiendom som ilegges av de kommuner som beslutter det. 

Som følge av kommunereformen er det vedtatt at 119 kommuner skal slåes sammen. Ved kommunesammenslåing kan det være utfordrende å samordne forskjellige eiendomsskatteregimer til et felles regime for den nye, sammenslåtte kommunen.

For å gjøre sammenslåingen enklere foreslår regjeringen en overgangsperiode som gir den nye sammenslåtte kommunen tid til å justere eiendomsskatten. Formålet er at eiendomsskattereglene skal være felles for hele den nye kommunen etter sammenslåingen, og senest etter utløpet av overgangsperioden.

Regjeringen foreslår at overgangsperioden skal vare i tre år hvoretter skattesatsene kan øke med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom mv. per år.

Det vil være valgfritt om kommunen starter overgangsperioden det første eller det andre året etter sammenslåingen.

Det foreslås videre at kommunene gis anledning til å gjennomføre fullstendig taksering av alle eiendommer i den nye kommunen. Alternativt kan kommunen begrense takseringen til ikke tidligere verdsatte eiendommer.

Kommuner som allerede har takster ved sammenslåingen, kan vente med å samordne takstene til utløpet av overgangsperioden. Kommunene kan da bruke overgangsperioden til å gjennomføre nødvendige takseringer. For boligeiendom som ikke er verdsatt ved starten av overgangsperioden, kan kommunen velge å bruke formuesgrunnlagene i stedet for å taksere selv.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.