<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2021

Eiendomsskatt i statsbudsjettet 2021

Få med deg de viktigste endringene innen eiendomsskatt i statsbudsjettet 2021.

 

Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Her er de viktigste endringsforslagene innen eiendomsskatt.

Det er den enkelte kommune som avgjør om det skal utskrives eiendomsskatt og av landets 356 kommuner har 319 kommuner slik skatt. Regjeringen fortsetter å redusere eiendomsskatten.

Les også: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

Nedjustering av maksimale eiendomsskattesats

Gjeldende rett

Det første året det skrives ut eiendomsskatt i en kommune, skal skattesatsen være minimum 2 promille. Skattesatsen kan økes med inntil 2 promille hvert år inntil man når dagens maksimale sats på 5 promille.

Forslag til endring – maksimalsats på 4 promille 

Regjeringen erklærte i Granavold-plattformen i 2019 at de ønsker å redusere maksimal eiendomsskattesats fra 7 promille til 4 promille. For å hensynta kommunenes inntektsfall, var det nødvendig med en gradvis nedtrapping.

I 2020 ble satsen redusert til 5 promille, og regjeringen følger nå opp med en siste reduksjon ned til 4 promille med virkning fra og med 2021.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2021 – oppsummering

EiendomsForum

Magnus Legal og Azets arrangerer EiendomsForum som webinar 15. oktober.  Da skal vi blant annet gjennomgå de viktigste endringene for eiendomsbransjen fra statsbudsjettet.  Les mer og meld deg på her

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.