<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Elbil-skatt i statsbudsjettet 2023

Elbil-skatt i Statsbudsjettet 2023

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Dette er de viktigste forslagene som gjelder elbiler.

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Dette er de viktigste forslagene som gjelder elbiler.

Endringene vil ha virkning fra og med inntektsåret 2023.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Merverdiavgift på dyre elbiler

Som ventet foreslås det innført merverdiavgift på elbiler på den del av kjøpesummen som overstiger en terskel.

Denne terskelen er foreslått satt ved NOK 500 000. Elbiler som koster mindre enn dette blir fullt ut fritatt fra merverdiavgift som i dag. For elbiler som koster mer enn NOK 500 000, skal det beregnes merverdiavgift på den del av kjøpesummen som overstiger beløpsgrensen.

Fortsatt vil utstyr som anses å være en del av selve kjøretøyet, som eksempelvis navigasjonssystem, ekstra hjulsett og tilhengerfeste, være deler av fritaket når det inngår i kjøpesummen, mens utstyr som takbokser, sykkelstativ mv. ikke anses som en del av kjøretøyet. Slikt utstyr må som tidligere avgiftsberegnes.

Elbiler som firmabil

Som hovedregel skattlegges enhver fordel vunnet ved arbeid. Dette inkluderer også fordelen som oppnås ved å bruke arbeidsgivers bil til private formål. Elbiler har frem til nå hatt en egen verdsettelsesrabatt der 80% av listeprisen legges til grunn ved beregningen av skatten, til forskjell 100% for andre biler.

Regjeringen foreslår nå å oppheve verdsettelsesrabatten, som vil si at 100% av listeprisen også vil legges til grunn ved beregningen av skatt for privat bruk av elbil. Regjeringen begrunner dette med en forenkling av skattereglene. I tillegg er prisen på dagens elbiler ofte konkurransedyktige med bensin- og dieselbiler.

Regjeringen har også begrunnet opphevelsen med at rabatten i stor grad har kommet de rikeste til gode, og at avviklingen av elbilfordelen i firmabilbeskatningen vil gi økt skatt for personer med i gjennomsnitt høy inntekt.

Engangsavgift for personbiler

Det er foreslått at det skal innføres en vektkomponent i engangsavgiften for personbiler. Dette gjelder alle personbiler, også for elbiler.

Den nye vektavgiften skal ikke beregnes for de første 500 kg av bilen, men for all vekt over 500 kg skal det beregnes engangsavgift med NOK 12,5 per kg. Forslaget er ment å reversere nedgangen i gjennomsnittlig engangsavgift som har utviklet seg over flere år.

For å likevel opprettholde insentivet om å velge elbiler er det foreslått at satsene i CO2 komponenten i engangsavgiften skal økes for biler som bruker fossilt drivstoff.

Omregistreringsavgift

Det er også foreslått at omregistreringsavgiften for elbiler skal settes til samme nivå som for diesel- og bensinbiler. Ved beregning av avgift må kjøretøyets vekt og alder vurderes. De omfattede kjøretøyene kan deles i 4 grupper:

  • Mopeder, motorsykler, mv.
  • Personbiler
  • Lastebiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, busser, mv.
  • Biltilhengere, semitrailere, mv.

Les også: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.