<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Permittering og koronasituasjonen

Permittering og koronasituasjonen  – aktuelle regler og endringer

Regjeringen foreslår å innføre lønnsstøtteordning for arbeidsgivere som tar tilbake permitterte arbeidstakere

 

Oppdatert 05.03.2021: Regjeringen foreslår å innføre lønnsstøtteordning for arbeidsgivere som tar tilbake permitterte arbeidstakere.

05.03.2021: Regjeringen foreslår å innføre lønnsstøtteordning for arbeidsgivere som tar tilbake permitterte arbeidstakere

Det er foreslått støtte til lønn for arbeidsgivere som tar tilbake permitterte ansatte i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Hovedpunktene i forslaget:

  • Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25 000 kroner i måneden per egen ansatt som tas tilbake fra permisjon. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte.

  • Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020. Det bidrar til å sikre at ordningen treffer de som har vært rammet lenge, og reduserer sannsynligheten for tilfeldige utslag

  • Støttebeløpet beregnes ut fra stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb.

  • For frivillige, ideelle er støttebeløpet 15 000 kroner per måned. For lærlinger som tas tilbake i jobb gis inntil 15 000 kroner per måned.

  • Maksbeløp per virksomhet og konsern er satt til 9,4 millioner kroner for perioden 15. mars–30. april og 12,5 millioner kroner for perioden 1. mai–30. juni. Det tilsvarer full støtte til 250 personer per måned, som er EUs øvre grense for antallet ansatte i små og mellomstore bedrifter.

  • For å ta høyde for nye lokale nedstengninger kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt, og ansatte i andre type stillinger kan permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

  • Ansatte kan tas delvis tilbake.

  • Skatteetaten skal forvalte ordningen.

  • Ordningen skal være søknadsbasert og i stor grad automatisert.

Det vil praktiseres full åpenhet om hvilke bedrifter som får støtte, hvor mange ansatte de får støtte for og hvilket omsetningsfall de har. Dette er viktig for å motvirke misbruk av ordningen.

Forslaget er ikke vedtatt ennå da det skal behandles av Stortinget først. Ikrafttredelsesdato er derfor heller ikke klart. Det må utarbeides detaljer i regelverket før det kan iverksettes.

18.02.2021: Permitteringsordningen utvides til 1. juli 2021

Regjeringen foreslo den 11. januar 2021 at permitteringsordningen utvides til 1. juli 2021. Dette vil innebære at virksomheter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren får mulighet til å ha arbeidstakere permittert frem til 1. juli.

I tillegg er det foreslått at arbeidsgiverperiode 2 forskyves fra 1. januar til 1. mars 2021. Dette innebærer at etter 30 uker med permittering uten lønn får arbeidsgiver en plikt til å betale en arbeidsgiverperioden på 5 dager pr. 1. mars 2021.

1.11.2020 Permitteringsperioden økt fra 26 til 52 uker i løpet av siste 18 måneder.

For å sikre at arbeidsgiver gjør en reell vurdering av hvorvidt det er riktig å holde arbeidstakere permittert i stedet for å gi oppsigelse, er det innført en arbeidsgiverperiode 2. Arbeidsgiver må for ansatte som har vært permittert i 30 uker eller mer pr 1. januar 2021 betale en arbeidsgiverperiode på 5 dager. Dette gjelder altså for alle som har vært permittert i 30 uker eller mer pr 1. januar.

Varselsfristen ved permittering

Varslingsfristen for permittering er som hovedregel 14 dager. Ved uforutsette hendelser, naturkatastrofer og lignende er varslingsfristen 2 dager. Permittering som skyldes korona kan være uforutsett, men dette må vurderes konkret og det skal en del til at korona skal anses som uforutsett etter at pandemien nå har vart i ett år.

Her finner du tekst du kan bruke i et permitteringsvarsel.

Dagpenger under permittering fra NAV – hva gjelder nå?

Reglene for dagpenger under koronapandemien har blitt endret flere ganger det siste året.

Pr 10.3.2021 vil arbeidstaker få 80% av dagpengegrunnlaget op til 3G og 62,4% av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G. Dette skal gjelde ut oktober 2021.

Inntektsgrensen for dagpenger er nå 0.75G de siste 12 mnd eller 2,25G i gjennomsnitt de siste 36 mnd.

Ventedager før man mottar dagpenger ble opphevet i mars 2020, så gjeninnført fra 1. januar 2021, så opphevet igjen fra 19.februar 2021. Det vil altså ikke være ventedager for dagpenger frem til 1. oktober 2021.

Les også: Nedbemanning - dette bør du vite!

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker bistand med noe av dette.

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.