<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

Entrepriseoppdrag: Den farlige standardkontrakten

Ved entrepriseoppdrag brukes ofte NS - standadkontrakten. Det er viktig at du velger rett. Unngå økonomisk tap ved å velge riktig NS for den aktuelle entreprisen.

I et entrepriseoppdrag er det en god investering for deg som entreprenør å arbeide under et regelverk som er tilpasset oppdraget. Forpliktelser til en standardavtale uten å kjenne innholdet godt nok kan utvikle seg til en økonomisk katastrofe.

Merk: Denne artikkelen holdes ikke lenger oppdatert. 


Kunnskap om standardavtaler

Det er mange ulike regelverk som kan gjelde for en entreprenør som utfører entrepriseoppdrag. Det er en svært god investering å sikre at man som entreprenør arbeider under et regelverk som passer for det aktuelle oppdraget og som passer for måten bedriften er organisert på.

Motsatt kan det være katastrofalt for en entreprenør å forplikte seg til en standardavtale dersom man ikke har satt seg godt nok inn i kontrakten. Entreprenører går til stadighet på store økonomiske tap som følge av at de ikke hadde nok kunnskap om standardavtalen de arbeidet under.

Last ned guide: Valg av kontrakt i byggeprosjekter

Skriftlig avtale

For å unngå tap på byggeprosjekter bør man inngå en skriftlig avtale med byggherren. Hverken Norsk Standard (NS) eller forbrukerlovene sier noe om det aktuelle oppdraget du skal utføre. De konkrete detaljene bør derfor avtales i en egen hovedavtale.

En slik avtale bør si noe om:

  • hva som skal utføres
  • til hvilken pris det skal utføres
  • krav om betaling ved tillegg og endringer
  • når oppdraget skal startes opp og når skal det ferdigstilles

Vil du snakke med en av våre eksperter på dette? 👨‍💼📑

Norsk Standard (NS)

Det er stadig vanligere å vise til norsk standard ved entrepriseoppdrag. NS er en ferdig forhandlet avtaletekst som regulerer partenes rettigheter og plikter i avtaleperioden.

Det finnes flere typer NSer som er spesialtilpasset ulike entrepriseoppdrag. De vanligste er NS 8405, 8406 og 8407. Disse gjelder i forholdet mellom byggherre og hovedentreprenør/totalentreprenør. Det er laget tilhørende avtaler til bruk ved underentrepriser: NS 8415, 8416 og 8417. Disse regulerer forholdet mellom en hovedentreprenør/totalentreprenør og underentreprenør.

De overnevnte NSene følger samme system, men har til dels svært ulike regler. For eksempel er det vesentlig kortere varslingsfrister og større konsekvenser ved manglende varsling i NS 8405 og NS 8407 enn det er i NS 8406. NS 8407 gir videre entreprenøren ansvar for prosjektering av ytelsen, noe som har stor betydning for spørsmålet om mangel.

Dersom partene avtaler å bruke en NS som egentlig ikke passer for den aktuelle entreprisen, vil det kunne medføre økonomisk tap for entreprenøren. Enden på visa kan bli at entreprenøren mister fortjenesten på prosjektet og mer til.

Les også: Dagmulkt: Slik unngår du kostbar felle i byggeprosjekter

Forbrukeroppdrag

Når man utfører entrepriseoppdrag for forbrukere er det viktig å vite at forbrukerlover ikke kan fravikes til ugunst for forbrukeren. Dersom avtalen fravikes til ugunst for forbrukeren, vil denne delen av avtalen settes til side som ugyldig. 

Både håndverkertjenesteloven og bustadoppføringsloven kan gjelde ved utføring av håndverkertjenester for en forbruker. Hvilken lov som gjelder kan ha stor betydning, da lovene har ulike bestemmelser om for eksempel sikkerhetsstillelse, dagmulkt og krav på tilleggsbetaling ved endringer og tillegg.

Manglende kunnskap om forskjellen på lovene kan i verste fall føre til at entreprenøren mister rett til å kreve betaling for utført arbeid. Derfor er det svært viktig at entreprenøren vet hvilken lov som gjelder fra oppdragets start.

Les også: Krav om prisavslag mot entreprenører

Hurtigguide

Vi har laget en hurtigguide som gir en oversikt over de viktigste regelverkene ved entrepriseoppdrag.  Den kan benyttes som et verktøy for å avgjøre hvilken NS-kontrakt som passer for din virksomhet og det aktuelle oppdraget. Den inneholder også informasjon om forskjellen på forbrukerkjøpsloven og bustadoppføringsloven.

 Last ned gratis guide Valg av kontrakt i byggeprosjekter

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

Har du problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag? Les mer på nettsiden om hva vi kan hjelpe deg med: Entreprise - bygg og anlegg

Artikkelen ble først publisert i juli 2017, sist oppdatert 26.10.2021.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.