<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Formuesskatt i Statsbudsjettet 2023

Formuesskatt i Statsbudsjettet 2023

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023.

Som man vil huske, ble formuesskatten skjerpet i 2022 etter at Støre-regjeringen tiltrådte. Nå foreslås det at formuesskatten skjerpes ytterligere ved økt sats og reduserte rabatter.

Regjeringen Støre er i mindretall, og vi utelukker ikke at SV vil presse skatten oppover enda et hakk før de endelige satsene vedtas mot slutten av året.

Endringene vil ha virkning fra og med inntektsåret 2023.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Økt skattesats

Det er foreslått at den alminnelige prosentsatsen økes til 1.00% fra 0,95%.

Det foreslås ingen endringer i bunnfradraget og satsen på 1.00% vil derfor gjelde for formuer mellom NOK 1 700 000 og opp til NOK 20 000 000.

Det er foreslått å beholde skattesatsen på 1,10% på formue over NOK 20 000 000.

Redusert rabatt

Videre reduseres de såkalte rabattene i formuesskattegrunnlagene ved at verdsettelsen av aksjer og næringseiendom økes fra 75% til 80%.

For driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) som eies direkte av enkeltpersonsforetak er det derimot foreslått en reduksjon fra 75% til 70%. Dette er blant annet begrunnet med at det ikke gis rabatt i øvrige eiendeler, som for eksempel bankinnskudd, i et enkeltpersonforetak, slik det gjelder for et aksjeselskap.

For øvrig nevner vi at de skjerpede reglene for primærbolig videreføres ved at verdsettelsen til 25 % av beregnet omsetningsverdi dobles til 50% av primærboligens markedsverdi som overstiger NOK 10 000 000.

Les også: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.