<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Formuesskatt i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022

Formuesskatt i Statsbudsjettet 2022

Dette er de viktigste endringsforslagene innen formuesskatten i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022

Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la regjeringen Støre frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. I tilleggsproposisjonen legges det frem nye forslag samtidig som flere av Solberg-regjeringens forslag trekkes. I budsjettforliket med SV skjerpes formuesskatten.

Av Hurdalsplattformen fremgår at Støre-regjeringens målsetning blant annet er at skattesystemet skal bidra sterkere til sosial omfordeling. Dette gjenspeiles i de viktigste endringsforslagene innen formuesskatten:

Formueskattesatsen og bunnfradraget

Formuesskattesatsen økes fra 0,85% til 0,95 %.

Skattesatsen blir 1,1 % på formue over NOK 20 000 000.

Samtidig foreslås å øke bunnfradraget fra NOK 1 500 000 til NOK 1 700 000. For ektefelleerer dette en økning fra NOK 3 000 000 til NOK 3 400 000

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2022– oppsummering

Fastsettelse av skattepliktig formue

Aksjer og annen arbeidede kapital

Solberg-regjeringen innførte verdsettelsesrabatter ved fastsetting av skattepliktig formue for arbeidende kapital. Således verdsettes aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler til 55 % i 2021.

Nå reverseres dette. Arbeidende kapital skal verdsettes til 75% i 2022 ved at «rabatten» reduseres fra 45% til 25%.

Økning i skattesatsen og reduksjonen i «rabatten» innebærer betydelig økning av effektiv skattesats for aksjer, driftsmidler og næringseiendom, fra 0,468% i 2021 til 0,825% for de med høye formuer. Dette er en skatteskjerpelse på mer enn 76% på arbeidende kapital.

Primærbolig

Etter dagens regler verdsettes en primærbolig til 25 % av beregnet omsetningsverdi. Dette gjelder uavhengig av boligens verdi.

Det foreslås å doble verdsettelsen av primærboliger til 50 % for den delen av markedsverdien som overstiger NOK 10 000 000.

Sekundærbolig

For sekundærbolig, herunder utleiebolig og feriebolig regulert til helårsbolig, er forslaget at man neste år skal betale formuesskatt av 95 % omsetningsverdien, mot 90 % i 2021.

Fritidseiendom

Formuesverdien av fritidseiendom skal per i dag maksimalt utgjøre 30 % av eiendommens omsetningsverdi. Regjeringens forslag, som innebærer at man går bort fra denne fastsettelsen, er at formuesverdien av fritidsboliger i 2022 skal oppjusteres med 25 % fra den verdien som ble benyttet i 2021.

Last ned gratis guide: Eierguiden - for eiere i familieeide bedrifter

Fiskeri- og oppdrettstillatelser

Fiskeri- og oppdrettstillatelser som ikke er tidsbegrensede, er som hovedregel å anse som selvstendige formuesobjekter som skal inngå i formueskattegrunnlaget.

I praksis har imidlertid fiskeri- og oppdrettstillatelser som ble gitt før 1. januar 1998 blitt holdt utenom formuesbeskatningen.

Regjeringen ønsker ikke å opprettholde denne forskjellsbehandlingen som favoriserer eldre tillatelser fremfor nye. Praksisen foreslås derfor opphevet, slik at alle fiskeri- og oppdrettstillatelser behandles likt i relasjon til formuesbeskatningen.

Samtidig presiseres det at oppdrettstillatelser skal verdsettes til omsetningsverdi etter hovedregelen for formuesbeskatning. Det vil bli gitt nærmere retningslinjer som skal gjøre det enklere å foreta en verdifastsetting.

Hold deg oppdatert!

Den 16. november 2021 gjennomgikk vi endringene i webinaret «Støre-regjeringens skatteforslag for 2022».

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.