<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forsinkelser på byggeprosjekter på grunn av koronasituasjonen

Som entreprenør må man gjøre rimelige tiltak for å overvinne følgene av den oppståtte hindringen (koronaviruset).

Utbruddet av koronaviruset innebærer at hele næringslivet bremses. Det kan oppstå forsinkelser på byggeprosjekter; enten på grunn av at ansatte blir sykmeldte, satt i karantene, eller ved at man ikke har tilgang til varer som forventet.

Videre kan det tenkes at byggherre initierer en «shut-down» av byggeprosjektet for å hindre spredning, i henhold til signalene fra myndighetene.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

En forsinkelse på en byggeplass koster penger. Etter hvert vil spørsmålet melde seg;

Hvem skal betale for de kostnader som har påløpt?

Bestemmelser om force majeure og kontrollansvar kan gi entreprenøren krav på fristforlengelse. Typiske situasjoner som entreprenøren ikke har kontroll over, kan han heller ikke holdes ansvarlig for.

Som entreprenør må man gjøre rimelige tiltak for å overvinne følgene av den oppståtte hindringen (koronaviruset). Det er først når man ikke kan overvinne følgende ved slike rimelige tiltak at man har en hindring som anses som «force majeure».

Du som entreprenør må gjøre følgende:

  • Igangsett rimelige tiltak for å overvinne følgene av den oppståtte hindringen (sjekk varer hos andre leverandører, vurder muligheten for innleie av arbeidskraft for å opprettholde fremdrift mv).
  • Send «Varsel om fristforlengelse» straks det ble klart at forsinkelser vil inntre. På denne måten slipper du i alle fall å bli møtt med et krav om dagbot på grunn av den oppståtte forsinkelsen.
  • Send «Varsel om vederlagsjustering» der årsaken til forsinkelsen ligger hos byggherren. Eksempelvis der byggherren bestemmer seg for å legge et pågående byggeprosjekt på is.
  • Sjekk dine forsikringsdekninger om du kan søke dekket eventuelle økonomiske tap som oppstår i kjølvannet av denne spesielle situasjonen. Se vår blogg om dette: Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker bistand med noe av dette:

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.