<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nye skatteregler om aksjeopsjoner til ansatte

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Skatt på aksjeopsjoner til ansatte

Nye regler om skattlegging av aksjeopsjoner til ansatte vil bli sendt til høring. Det endelige lovforslaget forventes fremmet i Nasjonalbudsjettet 2022.

 

Den 11. mai 2021 la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjettet for 2021.

Forslag til nye skatteregler om aksjeopsjoner til ansatte vil bli sendt på høring

En viktig nyhet er at nye regler om skattlegging av aksjeopsjoner til ansatte vil bli sendt til høring. Det endelige lovforslaget forventes fremmet i Nasjonalbudsjettet 2022.

Begrunnelsen for forslaget er et ønske om å tilrettelegge for vekst i det private næringsliv. Erfaringen viser at dagens skatteregler innebærer en rekke begrensninger som ikke gir tilstrekkelig motiv for å tildele aksjer og aksjeopsjoner til ansatte.

Det anses å være en stor fordel for selskaper med svakere likviditet enkelt å kunne tilby sine ansatte aksjeopsjoner som en del av lønnen. Det gjør det lettere å tiltrekke og beholde dyktige ansatte.

Kontakt med en ekspert?📜👨‍💼

Hovedelementene i den foreslåtte ordningen 

Det utløses ingen skatt ved tildeling av opsjonen eller ved innløsning av opsjonen mot aksjer.

Skattlegging skal først skje når aksjene realiseres, og da skal hele gevinsten skattlegges som aksjeinntekt. Dette er en betydelig lettelse sammenlignet med dagens regler hvor gevinsten ved innløsning av opsjonen til aksje skattlegges som vanlig lønn, herunder med trinnskatt og trygdeavgifter.

At det ikke skjer skattlegging før aksjesalget gjelder selv i det tilfellet den ansatte slutter i selskapet før aksjene selges.

Les også: Lån fra selskap til aksjonær

Opsjonen kan, som etter dagens regler, innløses i aksjer tidligst tre år og senest ti år etter tildeling.

Selskapet som tildeler aksjeopsjonene, kan ved tildelingen være opp til 10 år gammelt.

Selskapet kan ha inntil 50 årsverk og 80 millioner kroner i omsetning og balansesum, mot 25 årsverk og 25 millioner kroner i omsetning og balansesum under gjeldende ordning. Hvis selskapet er del av et konsern, gjelder begrensningene for konsernet som helhet.

Aksjene tilknyttet opsjonen må verdsettes ved tildelingen. Det forutsettes at innløsningsprisen er minst like høy som markedsprisen på aksjene på tildelingstidspunktet. Derom prisen er lavere utløses vanlig lønnsbeskatning. Selskapet som tildeler opsjonene, må rapportere dette til Skatteetaten gjennom A-ordningen.

Det vil være grenser på selskaps- og ansattnivå på verdien av de underliggende aksjene, målt på tildelingstidspunktet.

CTA_lonn eller utbytte

De forslåtte reglene anses å utgjøre statsstøtte etter EØS-reglene og derfor må de endelige reglene godtas av ESA.

Som nevnt er siktemålet å fremme lovforslaget til høsten. Dersom det nye Stortinget godtar forsalget, kan vi håpe på at de nye reglene gis virkning fra og med 2022.

Se vår oppsummering her: Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjettet 2021 - oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.