<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Har du en vrien byggherre

Har du en vrien byggherre?

Håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova gir entreprenør varslingsplikt ved endringer før de gjøres. Det kan forebygge konflikt med byggherre.

Som entreprenør er det nesten uunngåelig at du til tider støter på en vanskelig byggherre. Spørsmålet er hvordan du håndterer dette uten å lide store økonomiske tap.

Merk: Denne artikkelen holdes ikke lenger oppdatert. 


En konflikt starter gjerne med at byggherren ikke betaler til riktig tid. Det kan være ulike årsaker til at byggherren ikke betaler. Her er noen vanlige eksempler på årsaker, og tips til hvordan du som entreprenør skal håndtere situasjonen. 

• Glemt å betale

Som entreprenør er det viktig å ha gode rutiner for å følge opp utsendte faktura. På denne måten kan du raskt sende betalingsoppfordring dersom byggherren ikke betaler innen fristen. Det vil også gi deg mulighet til å vurdere tiltak svært tidlig i et betalingsmislighold, noe som øker sjansen for at du får full betaling senere.

• Uenighet om fakturaen

Ved å føre gode timelister som beskriver hva som er utført når, kan du enkelt dokumentere utestående beløp. På denne måten kan du effektivt dokumentere ditt krav og dermed imøtegå en påstand om at det er fakturert for mye.

Det er ikke vanlig at entreprenøren må legge ved sine underbilag på materialer, men enkelte byggherrer krever dette. Hovedregelen er at det er den som mener å ha et krav som må dokumentere kravet. Derfor må du vurdere om du ønsker å dokumentere materialkrav.

Dersom saken går videre til en rettslig instans, må du ofte legge fram dokumentasjon på materiell. Derfor kan det være like hensiktsmessig å gjøre det med én gang når kunden først krever det.

Kom i kontakt med en av våre eksperter. 🏗️📝

• Uenighet om betaling for endringsarbeid

Det oppstår svært ofte konflikter om betaling for endringsarbeid. Enkelte byggherrer bestiller endringer og tillegg løpende, gjerne muntlig. De mister ofte oversikten over hva de har bestilt og priskonsekvensen av dette.

Når fakturaen kommer kan byggherre reagere på ulike måter:

  • Uenig i at det utførte er et endringsarbeid
  • Bestrider at han har bestilt arbeidet
  • Mener at posten inngår i den opprinnelig avtalte prisen

For å unngå konflikter rundt endringsarbeid, er det lurt å varsle løpende om slik aktivitet før arbeidet blir utført. Du har også plikt til dette etter håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova.

Selv om dette krever litt administrasjon fra entreprenørens side, er det det en god investering for å unngå konflikter, rettsaker og økonomisk tap.

Vi har laget et enkelt endringsskjema som kan benyttes ved endringsarbeid. Det kan du laste ned gratis her.

• Byggherren mener at arbeidet er forsinket

Byggherren kan mene at du er forsinket med arbeidet. Dermed holder han igjen betaling som sikkerhet for eventuell dagmulkt eller som pressmiddel for at dere ferdigstiller innen fristen.

Dersom byggeprosessen er forsinket og dette skyldes byggherrens forhold, typisk tillegg eller endringsarbeid, har du krav på fristforlengelse.

CTA_midlertidig brukstillatelse


• Varsle fristforlengelse

Det er viktig å varsle om krav på fristforlengelse løpende, og det kan gjøre ved å bruke et endringsskjema.

En entreprenør har ikke krav på fristforlengelse hvis forsinkelsen skyldes egne forhold. I enkelte tilfeller kan byggherren holde tilbake deler av betalingen. Husk imidlertid at kunden ikke kan holde tilbake mer enn det som sikrer hans krav.

• Byggherren har ikke penger

Det hender at byggherren rett og slett ikke har penger til å betale. Da må du som entreprenør vurdere strakstiltak. Ved betalingsmislighold har du i noen tilfeller rett til å stanse leveransen. Du må da forholde deg til varslingsreglene om stans av egen ytelse.

En mulig løsning kan også være at byggherren stiller sikkerhet ved kausjon eller pant, samt aksepterer en nedbetalingsordning.

• Byggherren mener det foreligger mangler

Dersom byggherren mener at det foreligger mangler ved arbeidet, holder han gjerne tilbake sluttfakturaen. Enkelte byggherrer kan spekulere i å holde tilbake deler av sluttsummen for å se om entreprenøren er villig til å oppgi hele eller deler av kravet fremfor å igangsette en rettslig prosess. 

Dersom byggherren påstår at det foreligger en mangel, er det han eller hun som må dokumentere dette. Og hvis partene ikke blir enige om en løsning ved forhandlinger, bør entreprenøren søke juridisk bistand for vurdering av videre håndtering av kravet.

Vil du ha hjelp med noe av dette? Fyll ut skjema, så tar vi kontakt - uforpliktende før vi evt blir enige om noe annet.

Har du problemstillinger knyttet til entrepriseoppdrag? Les mer på nettsiden om hva vi kan hjelpe deg med: Entreprise - bygg og anlegg

Artikkel først publisert i juli 17. juli 2017 - sist oppdatert 15. juni 2021. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.