<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hva gjorde ditt selskap da krigen brøt ut?

Hva gjorde ditt selskap da krigen brøt ut?

Har selskapet ditt en klar policy som regulerer hvordan dere skal håndtere den situasjonen Europa er i nå? Hvis svaret er nei, er det på tide å agere.

I disse dager er det lett å bli handlingslammet. Det som skjer i Ukraina er sjokkerende. Nå har det gått en uke og ingen kan lenger være i tvil om at dette er virkelig – en katastrofe for de som er rammet og en stor trussel for resten av verden.

Når sjokket har fått lagt seg og man innser at dette faktisk skjer, kan alle gjøre noe. Personlig gir det meg håp når jeg ser samhold og støtten rettet mot Ukraina, og at stadig flere innfører sanksjoner mot det regimet som konsekvent bryter alt av internasjonale lover og slår beina under elementære byggeklosser for et fungerende verdenssamfunn. Dette gjelder i stor grad næringslivet, som bidrar med økonomiske virkemidler.

For bare noen år siden var ESG et fremmedord. Heldigvis har det her skjedd en utvikling i riktig retning. Ansvarlige næringsdrivende er opptatt av at de bidrar positivt i samfunnet.

Forhåpentligvis har vi også lært noe av koronakrisen. De selskapene som manglet forankrede verdier og målsetninger som også var styrende i en usikker tid har mistet både engasjement, samhold og ansatte. Dette er ikke en konsekvens av pandemien, men krisen har vært en utløsende faktor som har avkledd manglende ansvarlig styring fra eierne. I enhver krise må det tas vanskelige beslutninger hvor ulike hensyn må avveies. Har man forankret sine styrende verdier i forkant er det betydelig enklere å ta gode beslutninger. Gjennom koronaen var det f.eks. mange som valgte å permittere de ansatte i en tidlig fase. Kanskje for tidlig i mange tilfeller? Også nå må det tas tøffe beslutninger som aldri før har blitt satt på spissen, både på usikkert grunnlag og uten å vite hvordan fremtiden ser ut.  

Mange har lidd store tap under koronakrisen og jobber gjerne fortsatt med å håndtere overgangen til normalen. Dessverre er det nok også slik nå at det private næringsliv igjen står overfor en særdeles viktig dugnad, som må gjøres uavhengig av om det slår inn på bunnlinjen eller ikke.

Hva de enkelte bør gjøre blir konkret og vil naturligvis avhenge av hvilken bransje man opererer i. Jeg har full forståelse for at dette ikke er svarthvitt. For mange er det ikke en enkel oppgave å få full oversikt over leverandørkjede, kundeforhold osv. for deretter å ta beslutninger som kan få store konsekvenser i ulike dimensjoner. Imidlertid er det er klart at vi alle nå må gjøre en vurdering av hvor tjenester eller betalinger havner. Og kanskje kan dere bidra på andre måter, gjennom nettverk eller lignende? Altså, i hvilken grad kan deres selskap nå gjøre en forskjell?

Her er det så klart stor forskjell mellom bransjer og i hvilken grad man opererer over landegrensene. Tilfeldigheter gjorde at jeg i arbeidslivet valgte forretningsjus, men jeg innså ganske snart at det faktisk er i forretningsverden det i stor grad kan og bør skje en endring for å bidra til en bedre verden. Makt er tett knyttet til økonomiske muskler, så man kan i stor grad være med på å gjøre en forskjell så lenge man er del av næringslivet. Og som den pågående krigen nå viser, så spiller de økonomiske virkemidlene også i en slik avgjørende situasjon en sentral rolle.  

Kanskje stilles det nå et ekstra stort ansvar for advokater og konsulentselskaper som generelt har kommet godt ut av koronakrisen? Nå er det gjerne vi som i særlig grad bør stikke hodet frem og ta ansvar? Hvilke kunder skal vi bistå, og hvilke oppdrag skal vi bistå med? Det er gjerne ikke tilstrekkelig å gi en pengesum til en veldedig organisasjon som knapt merkes på millionlønnen, men det er gjerne vel så viktig å ta en gjennomgang av pågående virksomhet og vurdere om det er transaksjoner eller annen rådgivning som man bør avstå fra å bistå med.

Det var et lite spark til rådgivningsbransjen som lever av et fungerende næringsliv. Felles for ethvert selskap er at her må først og fremst eierne på banen. Som eier har man en reell innflytelse over selskapet, og som vi nå ser eksempler på velger også noen å trekke seg ut ettersom den pågående krigen innebærer at det ikke lenger er ansvarlig å sitte som medeier i den aktuelle virksomheten.

Som rådgiver for privat- og familieeide selskaper har jeg fremhevet og sett viktigheten av aktivt eierskap, og det å ha en forankret eierstrategi. Når først krisene oppstår i en eller annen form, så ser vi at de som har tenkt langsiktig og har gjort et arbeid i forkant for å proaktivt regulere hvordan slike sitasjoner skal håndteres og har klare retningslinjer for beslutningstaking og styrende verdier, har bedre forutsetninger for å lykkes. Og akkurat nå er det særdeles viktig å ta gode beslutninger.

Som eier eller medeier i et selskap har man et stort ansvar, og nå har man mulighet til å utøve sin eierinnflytelse på en god måte. Hvis dere ikke har en eierstrategi bør dere som eiere starte arbeidet umiddelbart med å få satt de overordnede retningslinjene for virksomheten dere eier. Det enkle er ofte det beste, så hvorfor ikke begynne med å stille dere spørsmålene hva er det vi ønsker å oppnå med vårt eierskap? Hva er det vi ønsker å unngå? Og hvilke verdier er viktigst for oss?

Klarer man å forankre noen overordnede grunnprinsipper er neste steg å legge føringer for styret og ledelsen, og deretter raskt implementere det i virksomheten. Man kan ikke her som eier overlate til mellomledere eller andre ansatte å gjøre nødvendige vurderinger. Og man må naturligvis forvente at ledelse og ansatte selv løfter disse spørsmålene opp til styret og eiere i tiden fremover, med forventning om kort responstid.

Ingen vet hva morgendagen bringer, men vi kan vel si med sikkerhet at en dag er også denne krisen over, og da kommer vi alle til å se tilbake og spørre oss selv hva gjorde jeg og selskapet jeg jobber for da krigen brøt ut. Både vårt moralske kompass og regelverk vil spille inn i etteroppgjøret, så nå gjelder det å ta beslutninger som er i tråd med våre viktigste verdier – som enkeltmenneske, bedriftseier, leder og medmenneske.

Artikkel skrevet av Aud-Marit Næss

eBook_Cover_Eierguiden

Eierguiden for familieeide selskaper

Vi har laget denne guiden fordi vi mener familiebedriftene har en viktig rolle som bærebjelke i næringslivet, og fordi vi ønsker at våre kunder skal lykkes. Etter vårt syn får eierrollen for lite oppmerksomhet: Hvilke oppgaver som ligger til det å være eier, og utvikling av eierrollen til beste for bedriften og eierne selv.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.