<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Innleie av arbeidskraft

Innstramming i reglene om innleie av arbeidskraft

5. desember avga Stortingets arbeids- og sosialkomité innstiling om regjeringens lovforslag om innstramminger i reglene for inn- og utleie av arbeidskraft.

Det er forventet at forslaget vedtas i Stortinget før nyttår. Ikrafttredelse er ennå ikke klart, men det siktes på ikrafttredelse fra 2023. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har laget forslag til forskrift om særbestemmelser for enkelte grupper som helsebemanning, spesialiserte konsulenter og landbruksnæringen.

Departementet vil også fastsette forskrift med virkning fra 2023 med overgangsordninger for allerede bindende kontrakter.

De foreslåtte reglene gjelder bare innleie fra bemanningsforetak, dvs virksomheter som har til formål å drive utleie av arbeidskraft. Utleie av arbeidskraft mellom for eksempel entreprenører vil fortsatt være tillatt.

Adgang til innleie ved arbeid av midlertidig karakter foreslås opphevet

Bakgrunnen for dette er at Regjeringen og Stortinget mener at arbeidsmiljøloven har åpnet for en for vidtgående innleieadgang. Det har også vært mulig å omgå regelverket ettersom bestemmelsen har gitt mulighet til skjønnsmessige vurderinger.

Den generelle regelen er at innleie bare er tillatt når man lovlig kunne ansatt midlertidig. Midlertidige ansettelser er tillatt:

 1. når arbeidet er av midlertidig karakter
 2. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
 3. for praksisarbeid
 4. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
 5. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Det er altså innleie jfr alternativ a. som nå er foreslått forbudt.

Forslag om forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen i «Oslo-området»

Det er foreslått at det lages forskrift om et bransjemessig og geografisk avgrenset forbud mot arbeidsinnleie. Dette gjelder byggenæringen i «Oslo-området», som tidligere har vært omtalt som Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forskriften vil sannsynligvis tre i kraft i 2023.

Fortsatt muligheter til innleie for visse tariffbundne virksomheter

Virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett (i praksis minst 10.000 medlemmer) kan fortsatt avtale unntak. Dette forutsetter at tillitsvalgte representerer flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder.

Les også: Uttaksplikt ved innleid arbeidskraft til byggeprosjekter

Presisering av vurderingen mellom innleie og entreprise

Det foreslås et nytt 5. ledd i Arbeidsmiljøloven paragraf 14-12 om hvilke forhold som skal legges til grunn ved vurderingen av om en oppdragsavtale innebærer innleie.

Det skal særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre forhold som vektlegges er:

 • om det i hovedsak bare leveres arbeidskraft,
 • om det skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet,
 • om det dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver
 • og om arbeidet er innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.

Foreslåtte unntak

Det er foreslått forskrift som hjemler unntak for noen områder.

 • unntak for tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.
 • unntak for rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse
 • unntak for landbruksnæringen.

Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om vilkårene når forskriften og ikrafttredelsesdato foreligger.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

eBook_Cover_utenlandsk arbeidskraft

Guide for bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bedrifter hjemmehørende i Norge kan bruke utenlandsk arbeidskraft ved behov. Da er det viktig å kjenne reglene og pliktene du har som arbeidsgiver.

Denne guiden gir råd og ledetråder til norske bedrifter som benytter eller skal benytte utenlandsk arbeidskraft. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.