<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Innstramminger i regelverket ved innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak?

Magnus Legal har sendt inn høringssvar til regjeringens forslag til innstramming i regelverket ved innleie fra bemanningsselskap.

Arbeids – og inkluderingsdepartementet har i sitt høringssvar fra 19. januar 2022 foreslått endringer i arbeidsmiljøloven som omhandler inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Forslaget går blant annet ut på å stramme inn regelverket ved innleie fra bemanningsselskap for å styrke regjeringens arbeidsrettslige målsetting om faste ansettelser. Departementet foreslår både målrettede og generelle tiltak. Det foreslås blant annet en opphevelse av bestemmelsen om innleie ved arbeid av midlertidig karakter og et forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-området.

Les mer i denne bloggen: Innleie av ansatte – hva nå?

Det en viktig oppgave for Magnus Legal å være proaktive når det gjelder endringer som har betydning for våre kunder.

Vi har derfor sendt inn et høringssvar hvor vi retter søkelyset mot en rekke sentrale problemstillinger vi mener kan føre til utfordringer, dersom forslaget til regjeringen vedtas.

Vi har blant annet argumentert for at innstramminger ved innleie fra bemanningsforetak fører til at virksomheter i større grad må hente spisskompetansen fra kontraktsbaserte oppdrag. Dette kan føre til at selvstendig næringsdrivende blir direkte ansvarliggjort for kontraktsoppfyllelsen, og dermed er mer sårbare for tvister. Det kan også medføre tap av spisskompetanse og utenlandsk arbeidskraft siden mye av arbeidskraftbehovet i dag dekkes av innleid utenlandsk arbeidskraft.

Dersom det må inngås konsulentoppdrag for disse, vil de også møte byråkratiske utfordringer: momsregistrering, trygdemedlemskap, innrapporteringer mm.

Vi mener det er en kvalifisert risiko for at forslaget kan føre til mangel på riktig og viktig kompetanse til ulike markeder i Norge, for eksempel olje og gassektoren, som vi ofte bistår. Vi mener forslaget kan medføre mindre konkurransedyktighet i Norge og flere permitteringer og nedbemanningsprosesser.

Vårt svar er sendt inn, og vi følger utviklingen nøye. Det er usikkert hvor lang tid prosessen tar, men Magnus Legal vil komme med fortløpende oppdateringer. 

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående dette.

 

eBook_Cover_utenlandsk arbeidskraft

Guide for bruk av utenlandsk arbeidskraft

Denne guiden gir råd og ledetråder til norske bedrifter som benytter eller skal benytte utenlandsk arbeidskraft. 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.