<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret-626498-edited.jpg

Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret?

Ved utbygging av private boligfelt er det regelmessig lagt til grunn i reguleringsplanen at VA-anlegg skal overføres til kommunen ved ferdigstilling.

Kommunale vann- og avløpsanlegg – hvem har driftsansvaret.jpg

Kan en kommune nekte å overta ansvar for drift og vedlikehold av et VA-anlegg ved ferdigstilling?

Vanligvis overføres VA-anlegg til kommunen

Ved utbygging av private boligfelt er det regelmessig lagt til grunn i reguleringsplanen at VA-anlegg (vann og avløp) skal overføres til kommunen ved ferdigstilling.

Vi har tidligere hatt fokus på at slike anlegg blir bygd ut i kommunal regi med kommunen som byggherre for å få fradrag for merverdiavgiften. Dette fordi anlegget blir et kommunalt driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet.

Mer om utbyggingsprosjekter og fradrag for merverdiavgift, last ned gratis guide: Den gode starten på utbyggingsprosjekter

Kommuner vegrer seg for å stå som byggherre

Det har senere vist seg at flere kommunen vegrer seg for å stå som byggherre for utbyggingen, med den konsekvens at overføring av anlegget skjer etter at dette er ferdigstilt.

Selv om slik overføring av anlegget skjer etter ferdigstilling er det viktig at utbygger/entreprenør spiller på lag med kommunen helt fra anleggsstart. Da kan kommunen legge føringer på den tekniske delen av anlegget slik at de har kontroll på at denne tilfredsstiller kommunen sine krav.

Finn ut hvordan Magnus Legal kan hjelpe deg med utbyggingsavtaler.

Kan kommunen nekte å overta drift og vedlikehold?

Konsekvensen av at kommunen stiller spørsmål ved de tekniske løsningene kan bli at kommunen nekter å overta ansvar for drift og vedlikehold av anlegget.

Spørsmålet blir da om kommunen kan nekte å overta anlegget. Plan- og bygningsloven legger til grunn i § 18-1 femte ledd at:

«… hovedavløpsledning og hovedvannledning som er lagt av grunneier … etter denne paragraf, holdes ved like av kommunen fra det tidspunkt anlegget er ferdig og godkjent, og tilfaller da kommunen uten vederlag. Det skal holdes overtakelsesforretning.» (Vår understrekning)

Av bestemmelsen følger at kommunen har plikt til å overta VA-anlegget fra det tidspunkt anlegget er ferdigstilt og godkjent, dvs fra tidspunkt for ferdigattest for anlegget eller for tilknyttede boliger.

Fra samme tidspunkt overtar kommunen ansvar for vedlikehold og nødvendige oppgraderinger av anlegget. Ordlyden gir ikke holdepunkt for at kommunen kan nekte å overta VA-anlegget.

Formålet med reglen er å sikre brukerne av anlegget, og å ivareta en mest mulig utnytting av dette. Dette støtter et standpunkt om at kommunen har plikt til å overta anlegget og er og lagt til grunn av Sivilombudsmannen i en konkret sak.

Les også: MVA og utbygging av boligfelt – et regelverk for forskjellsbehandling

Vær i forkant med god planlegging

Det er altså viktig å være i forkant ved en utbygging av VA-anlegg, og vi anbefaler at du bruker ressurser i planleggingen og sørger for god dialog med kommunen.

Merverdiavgift i eiendomsprosjekter kan være komplisert. I utbyggings-prosjekter utgjør mva-kostnaden 20 % av totalkostnaden. Det er derfor viktig å innrette seg på en måte som gjør det mulig å få et optimalt fradrag for inngående merverdiavgift. Vi har satt sammen denne guiden for deg som utvikler eiendom.

Last ned gratis guide   MVA-fradrag i utbyggingsprosjekter  

Artikkelen ble publisert i januar 2018, oppdatert 7. august 2019.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.