Corona - styret

Oppdatert 30.03.2020: Det er vanskelig for et styre å vite hva som er det rette å gjøre, men det er helt sikkert at dette ikke er tiden for å sitte stille. Styreansvaret og ledelsesansvaret skjerpes i krisetider som denne.

Vi har tidligere skrevet artikler om styrets, styremedlemmers og daglige leders ansvar. I en rekke blogger, artikler og foredrag har vi pekt på at dette ikke bare er teori, men et høyst reelt personlig og ubegrenset ansvar. Vi har også pekt på behovet for å forsikre seg mot dette.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Kjernen i ansvaret styret og de enkelte styremedlemmer har, er følgende:

Du må identifisere og reagere på risiko.

Koronaviruset gjør dette mer aktuelt enn noensinne. Det er nå det gjelder.

Spørsmålet vi sitter igjen med er da;

Hva skal man som styremedlem gjøre?

I en så tidlig fase som nå i forhold til koronasmitten, er det vanskelig å overskue både hva som skjer, hvilken informasjon som er relevant for den bedriften du representerer, og hva slags risiko det er relevante å reagere på.

Det blir dermed ekstremt vanskelig å vite hva som er det rette å gjøre, men det er helt sikkert at dette ikke er tiden for å sitte stille. Styreansvaret og ledelsesansvaret skjerpes i krisetider som denne.

Styret og daglig ledelse må i denne krisetiden være aktive og arbeide for å identifisere hva som er de konkrete konsekvensene for sin bedrift. De må deretter vurdere mulige tiltak for å begrense skadene som kan oppstå. Hva disse risikoene, konsekvensene og tiltakene kan være vil være forskjellige fra bedrift til bedrift.

Noen risikoer og tiltak er likevel generelle:

1) Overholdelse av pålegg fra myndighetene

 • Identifisere hvilke pålegg fra myndighetene som er relevante for bedriften
 • Lage instrukser for å implementere de aktuelle påleggene for bedriften

2) Ansatte

3) Økonomistyring

 • Vurdere, og sikre økonomien på kort og lang sikt
  • Er egenkapitalen i behold?
  • Har bedriften tilstrekkelig likviditet?
 • Identifisere og følge opp mulige forsikringsdekninger som foreligger for bedriften (mer om det: Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?)
 • Identifisere de midler som kan tilføres bedriften gjennom myndighetenes økonomiske krisetiltakspakker (mer om det:  Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen)
 • Lage instrukser for søknader om slike midler
 • Planer for eventuelle likviditetsutfordringer
  • Prioriteringsdirektiver. Hvilke kreditorer skal prioriteres?
  • Varsling av og eventuelt gjennomføring av betalingsstans?

4) Avtaler

 • Oversikt over kontraktsrettslige konsekvenser av krisen
   • Har bedriften force majeure-klausuler e.l. i avtalene som er inngått? (mer om det her: Koronautbruddet og force majeure)
   • Har bedriften en «korona-klausul» i sine nye avtaler?

Nå er tiden for å gjøre disse vurderingene, og å fatte beslutninger.

Det er lov å vurdere feil, men det er ikke lov å unnlate å vurdere. Dette gjelder alltid, men i disse dager mer enn noensinne.

Ta kontakt med oss, og vi vil kunne veilede deg/dere for hvilke risikoer din bedrift bør ha fokus på.