<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Korona-ansvar for styremedlemmer? Det er nå det gjelder!

Styret og daglig ledelse må i koronakrisen være aktive og arbeide for å identifisere hva som er de konkrete konsekvensene for sin bedrift. De må deretter vurdere mulige tiltak for å begrense skadene som kan oppstå.

 

Oppdatert 30.03.2020: Det er vanskelig for et styre å vite hva som er det rette å gjøre, men det er helt sikkert at dette ikke er tiden for å sitte stille. Styreansvaret og ledelsesansvaret skjerpes i krisetider som denne.

Vi har tidligere skrevet artikler om styrets, styremedlemmers og daglige leders ansvar. I en rekke blogger, artikler og foredrag har vi pekt på at dette ikke bare er teori, men et høyst reelt personlig og ubegrenset ansvar. Vi har også pekt på behovet for å forsikre seg mot dette.

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Kjernen i ansvaret styret og de enkelte styremedlemmer har, er følgende:

Du må identifisere og reagere på risiko.

Koronaviruset gjør dette mer aktuelt enn noensinne. Det er nå det gjelder.

Spørsmålet vi sitter igjen med er da;

Hva skal man som styremedlem gjøre?

I en så tidlig fase som nå i forhold til koronasmitten, er det vanskelig å overskue både hva som skjer, hvilken informasjon som er relevant for den bedriften du representerer, og hva slags risiko det er relevante å reagere på.

Det blir dermed ekstremt vanskelig å vite hva som er det rette å gjøre, men det er helt sikkert at dette ikke er tiden for å sitte stille. Styreansvaret og ledelsesansvaret skjerpes i krisetider som denne.

Styret og daglig ledelse må i denne krisetiden være aktive og arbeide for å identifisere hva som er de konkrete konsekvensene for sin bedrift. De må deretter vurdere mulige tiltak for å begrense skadene som kan oppstå. Hva disse risikoene, konsekvensene og tiltakene kan være vil være forskjellige fra bedrift til bedrift.

Noen risikoer og tiltak er likevel generelle:

1) Overholdelse av pålegg fra myndighetene
Identifisere hvilke pålegg fra myndighetene som er relevante for bedriften

 • Lage instrukser for å implementere de aktuelle påleggene for bedriften

2) Ansatte
Bør de ansatte organiseres annerledes?

3) Økonomistyring
Vurdere, og sikre økonomien på kort og lang sikt

  • Er egenkapitalen i behold?
  • Har bedriften tilstrekkelig likviditet?
 • Identifisere og følge opp mulige forsikringsdekninger som foreligger for bedriften (mer om det: Har du forsikret bedriften din tilstrekkelig?)
 • Identifisere de midler som kan tilføres bedriften gjennom myndighetenes økonomiske krisetiltakspakker (mer om det:  Bedriftens tilgang på likviditet under koronakrisen)
 • Lage instrukser for søknader om slike midler
 • Planer for eventuelle likviditetsutfordringer
  • Prioriteringsdirektiver. Hvilke kreditorer skal prioriteres?
  • Varsling av og eventuelt gjennomføring av betalingsstans?

4) Avtaler
Oversikt over kontraktsrettslige konsekvenser av krisen

   • Har bedriften force majeure-klausuler e.l. i avtalene som er inngått? (mer om det her: Koronautbruddet og force majeure)
   • Har bedriften en «korona-klausul» i sine nye avtaler?

Nå er tiden for å gjøre disse vurderingene, og å fatte beslutninger.

Det er lov å vurdere feil, men det er ikke lov å unnlate å vurdere. Dette gjelder alltid, men i disse dager mer enn noensinne.

Ta kontakt med oss, og vi vil kunne veilede deg/dere for hvilke risikoer din bedrift bør ha fokus på.

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.