<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Markedsplassen for SMB-bedriftene

Markedsplassen for SMB-bedriftene

Skal du selge hele, eller deler av selskapet ditt er du avhengig av å komme i kontakt med mulige kjøpere. Men hvordan går du fram for å få ut budskapet om at din bedrift er til salgs?

Skal du selge hele, eller deler av selskapet ditt er du avhengig av å komme i kontakt med mulige kjøpere. Men hvordan går du fram for å få ut budskapet om at din bedrift er til salgs?

Målgruppe

Det aller første du bør gjøre, før du sender ut informasjon om at foretaket er til salgs, er å definere hvem som er mottakerne av budskapet. Det vil påvirke hvordan budskapet bør utformes og ikke minst hvilke informasjonskanaler som vil være lurt å benytte.

Les også: Gøy for SMB-bedriftene

Budskap

Et bedriftskjøp er resultat av at den nye eieren enten ser kjøpet som en løsning på et problem, som en attraktiv mulighet, eller begge deler. For at mulige kjøpere skal fatte interesse for ditt selskap er det viktig at du har dette i tankene ved utformingen av salgsbudskapet. For eksempel vil en ny aktiv eier av bedriften kunne være interessert i helt andre sider ved foretaket ditt, enn det en passiv investor normalt er mest opptatt av. Hva du vektlegger i budskapet kan derfor være veldig interessant for noen og helt uinteressant for andre.

Selv om foretaket ditt har flere positive sider er det likevel viktig å vektlegge de elementene som i størst grad oppleves som positivt for personer i din hovedmålgruppe.

Les også: Due Diligence ved salg av virksomhet

Informasjonskanaler

For at bedriften din, og informasjon om at den er til salgs, skal bli mest mulig synlig er det viktig at du bruker de mest hensiktsmessige informasjonskanalene. Hva som avgjør om en kanal er hensiktsmessig, og ikke minst tilgjengelig, er ofte forbundet med kostnaden av å bruke kanalen og om du kan nå fram til målgruppen din på en god måte.

De tradisjonelle kanalene for distribusjon av salgsbudskap, innen omsetning av foretak, er de analoge informasjonskanalene. Dette inkluderer aktiv formidling av informasjon gjennom en meglers eller rådgivers nettverk, og manuell prospektering og kontaktetablering mot tenkte kjøpere.

Fordelen med bruk av slike kanaler er at du lettere når fram med budskapet ditt til de konkrete personene du ønsker å komme i kontakt med. Utfordringen er at slike kanaler kan være kostbare, at du kun når fram til personer i det aktuelle nettverket, og kun til de du selv har vurdert som mulige interessenter.

Last ned gratis guide: Eierguiden for eiere i familieeide selskaper

Digitale kanaler

I den siste tiden har også kostnadseffektive digitale informasjonskanaler, tilpasset behovene til bedriftsselgere, blitt mer tilgjengelige. Dette er også en av årsakene til at omsetningsmarkedet for små og mellomstore bedrifter har blitt mer aktualisert.

En av fordelen med digitale kanaler er at bedriftsselgere, med relativt lave kostnader, har mulighet til å synliggjøre sitt budskap til store deler av målgruppen sin. Også utover begrensningene i sitt eget nettverk. Ulempene med bruk av slike kanaler har derimot vært begrensede muligheter for diskresjon og sikker deling av sensitive foretaksopplysninger.

Vi i Nobema AS har utviklet en tjeneste som vi mener utnytter kraften i de digitale informasjonskanalene, og samtidig har løst de tradisjonelle utfordringene med slike kanaler.

nobema.no kan bedriftseiere legge bedriften sin ut for salg, helt anonymt om ønskelig, og synliggjøre salgsbudskapet til tusenvis av mulige kjøpere via Nobemas markedsplass og Google sitt utstrakte annonsenettverk (norske nettaviser og seriøse nettsteder). I tillegg kan salgsoppføringen på Nobema formidles via sosiale medier og gjennom selgerens eget nettverk. Med Nobema kan man også utarbeide sitt eget salgsprospekt og dele dette med godkjente mottakere på en sikker måte ved, hjelp av BankID.

Fordelen med en slik løsning som Nobema er at den ivaretar sikkerhets- og diskresjonsbehovet til bedriftsselgerne, samtidig som distribusjonskraften i etablerte digitale medier og sosiale kanaler utnyttes til det fulle. Vi tror markedet for kjøp og salg av bedrifter i SMB segmentet trenger en slik salgskanal, og vi håper Nobema kan bidra til å gjøre din bedrift synlig og attraktiv, og åpne muligheter dere ikke visste eksisterte.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Se mer på nettsiden om hvordan vi kan hjelpe til med M&A.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.