MVA-kutt for utsatte næringer_korona

Oppdatert 01.04.2020: Partene på Stortinget er blitt enige i korona-forhandlingene. Det er lagt frem en krisepakke for økonomien.

Stortinget har vedtatt at bedrifter slipper å betale MVA ved fristen 14. april 2020. Fristen er utsatt til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Det er ikke foreslått eller vedtatt utsettelse for årsoppgave primærnæringene.

Merk at vi forstår det slik at rapporteringsfristen forblir den samme, men at betalingen utsettes. Vi forstår det også slik at det ikke vil påløpe renter for perioden utsettelsen gjelder.

Det er også vedtatt å redusere den lave momssats fra 12 til 6 prosent. Dette er en midlertidig ordning som vil gjelde fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020.

Dette vil gjelde for følgende tjenester:

  • persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3,
  • transport av kjøretøy på fartøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4,
  • utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5
  • rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6
  • kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7
  • adgang til utstillinger i museer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-9
  • adgang til fornøyelsesparker mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-10
  • rett til å overvære idrettsarrangementer mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-11

Les også vår oppsummering for bedrifter og ansatte: Korona - hva gjør vi nå?

Dersom du ønsker bistand er vi tilgjengelige: