<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Miljøkrav i offentlige anskaffelser

Miljøkrav i offentlige anskaffelser

Miljøkrav i offentlige anskaffelser fordrer at offentlige oppdragsgivere legger vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der det er relevant.

Offentlige oppdragsgivere skal legge vekt på klimaløsninger og minimering av miljøbelastning der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen.

I 2017 fikk vi ny forskriftsbestemmelse om miljø i anskaffelsesregelverket. Offentlige oppdragsgivere har siden den gang måttet legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser der dette er relevant for den aktuelle anskaffelsen. I forlengelsen av dette har altså oppdragsgivere en plikt til å vurdere miljøkrav ved hver enkelt anskaffelse. Vi finner likelydende bestemmelser i anskaffelsesforskriften, konsesjonskontraktforskriften og forsyningsforskriften.»

Miljøkrav i offentlige anskaffelser kan stilles på alle stadier i prosessen. Det betyr at oppdragsgiver kan stille miljøkrav både som

  • kvalifikasjonskrav
  • tildelingsvilkår
  • krav til de tekniske spesifikasjonene til en vare
  • krav til utførelse av en tjeneste

Her kan du laste ned en guide for korrekt gjennomføring av anskaffelsesprosesser.

Kvalifikasjonskrav

At du som oppdragsgiver stiller miljø som kvalifikasjonskrav betyr at leverandørene må oppfylle det aktuelle kravet for å få lov til å delta i den videre konkurransen. På dette stadiet i anskaffelsesprosessen vil det ofte være relevant å kreve attester, sertifikater eller lignende som dokumentasjon for at oppdragsgiver oppfyller miljøkrav som er relevante for den vare eller tjeneste som skal anskaffes.

Last ned gratis guide om miljøsertifiseringer i Norge🍃🌏

Tildelingskriterier

Miljøkrav kan også benyttes som tildelingskriterium. Et tildelingskriterium sier noe om hva oppdragsgiver skal legge vekt på ved utvelgelse av tilbud. I den nye forskriftsbestemmelsen er det nå slått fast at dersom oppdragsgiver velger å bruke miljø som tildelingskriterium, bør dette vilkåret vektes minimum 30 prosent.

Dette får altså betydning for hvor stor vekt oppdragsgiver må legge på hensynet til miljø sammenlignet med andre tildelingsvilkår ved evalueringen av innkomne tilbud.

Noe påbud om at miljøkravet skal vektes så høyt, foreligger ikke. Derimot gir den nye bestemmelsen klare signaler om at det er lovgiverens anbefaling at miljøkrav skal vektlegges med minst 30 prosent.

Begrensninger

For deg som oppdragsgiver er det noen begrensninger du må være oppmerksom på når du stiller miljøkrav i anbudskonkurranser.

I likhet med andre krav som stilles i anskaffelsesprosessen, må miljøkravene være relevante og proporsjonale i forhold til anskaffelsen. Dette betyr blant annet at miljøkravene må ha en saklig tilknytning til det som skal anskaffes.

I tillegg gjelder det generelle prinsippet om proporsjonalitet også her: Et krav om miljø kan ikke være mer omfattende og tyngende for leverandøren enn det anskaffelsens omfang og kompleksitet tilsier.

Utforming av tildelingsvilkåret «miljø»

Husk på at tildelingsvilkår må utformes på en måte som sikrer at alle leverandører forstår innholdet i kravet likt. Det vil derfor neppe være tilstrekkelig å bare sette opp «miljø» som tildelingskriterium – her bør oppdragsgiver forklare i konkurransedokumentene konkret hva som vil vektlegges i evalueringen. Altså forklare i konkurransedokumentene konkret hva som vektlegges under kriteriet.


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 100 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Osl, Bergen og Trondheim, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no

eBook_Cover_gjennomføre anskaffelsesprosesser

Hvordan gjennomføre anskaffelsesprosesser

Få et innblikk i de mest sentrale spillereglene for offentlige anskaffelser.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.