<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nye regler for offentlige anskaffelser 2017-152671-edited.jpg

Nye regler for offentlige anskaffelser fra 2017

Nye regler for offentlige anskaffelser fra 2017. Vi oppsummerer det du må vite. Last også ned gratis guide for leverandører til offentlig sektor.

1. januar 2017 trådte nye regler for offentlige anskaffelser i kraft – og her er det mye nytt som både offentlige oppdragsgivere og leverandører må være oppmerksomme på.

Økt fokus på dialog

I den nye anskaffelsesforskriften er det nå i mye større grad fremhevet at oppdragsgiver kan ha kontakt med markedet og potensielle leverandører før anskaffelsesprosessen starter. Det er også fremhevet at oppdragsgiver kan innhente råd fra uavhengige eksperter, andre myndigheter og potensielle leverandører. Disse rådene kan oppdragsgiver ta med videre i planleggingen av den forestående konkurransen.

Årsaken til dette økte fokuset på dialog er tanken om at innhenting av informasjon og grundig forarbeid gir oppdragsgiver bedre muligheter til å lage gode konkurransedokumenter, og dermed oppnå bedre anskaffelser.

Vil du bli med i konkurransen? Last ned gratis guide for leverandører til offentlig sektor: Hvordan vinner du anbudet.

Lik informasjonstilgang

Det er imidlertid viktig å huske på at verken dialogen med markedet, eller de råd som innhentes kan ha konkurransevridende effekt eller føre til brudd på likebehandlingsprinsippet.

Oppdragsgiver må derfor sørge for tiltak som utjevner slike konkurransefortrinn som leverandører har hatt i forberedelsesfasen. For å utjevne forskjeller kan oppdragsgiver for eksempel sørge for lik informasjonstilgang for alle leverandører, samt at det gis en relativt lang tilbudsfrist. På den måten kan også leverandører som ikke har fått deltatt i forberedelsene få god tid til å utarbeide tilbud.

Dersom slike tiltak ikke er tilstrekkelig til å utjevne forskjellene mellom leverandører som har deltatt på forberedelsesfasen og de leverandører som ikke har vært i dialog med oppdragsgiver, må førstnevnte leverandør avvises fra den videre konkurransen.

Les også: Slik kan du overvåke anbudsmarkedet for å øke vinnersjansene

Nye konkurranseformer

I den nye forskriften har vi nå fått to nye anskaffelsesprosedyrer. Under terskelverdi har vi nå bare en konkurranseform – tilbudskonkurranse. I en åpen tilbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører inngi tilbud. I en begrenset tilbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere forespørsel om å delta i konkurransen. Det er bare leverandører som oppfyller de de forhåndsdefinerte kravene som kan få delta i den videre konkurransen. Det er oppdragsgiver som avgjør hvilke krav som skal stilles.

Oppdragsgiver kan også sette en konkret grense for hvor mange leverandører som skal få levere tilbud. Grensen kan ikke settes lavere enn tre tilbydere, og utvelgelsen må skje på forhåndsdefinerte, ikke-diskriminerende og objektive vilkår.

I en tilbudskonkurranse kan oppdragsgiver velge om man ønsker å forhandle med leverandørene etter at tilbudsfristen er utløpt, eller om de innkomne tilbud skal evalueres uten endringer. Dersom oppdragsgiver velger å forhandle, er han ikke forpliktet til å forhandle med alle leverandører – det eneste kravet er at utvelgelse av kontraktspart skal skje i samsvar med prinsippet om likebehandling av leverandører.

Innovasjonspartnerskap

Over EØS-terskelverdi har man også fått en ny konkurranseform – innovasjonspartnerskap. Dette har sin opprinnelse i det nye anskaffelsesdirektivet og er et resultat av EUs ønske om økt innovasjon og samarbeid mellom offentlige oppdragsgivere og leverandørmarkedet for å utvikle nye produkter og tjenester. En innovativ anskaffelse foregår i to faser – en utviklingsfase og en kommersiell innkjøpsfase. Du kan lese mer om innovasjonspartnerskap her. 

Fokus på forenkling

Ved EUs revisjon av anskaffelsesdirektivene var ett av formålene forenkling av regelverket for offentlige anskaffelser – og et konkret resultat av dette har vært innføringen av ESPD (European Single Procurement Document). Dette er et egenerklæringsskjema som skal tjene som en foreløpig bekreftelse på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene.

I stedet for at alle som deltar i konkurransen må legge frem dokumentasjon som viser at kvalifikasjonsvilkårene er oppfylt, er det ved bruk av ESPD nok at leverandøren bekrefter at de oppfyller kravene. Oppdragsgiver kan imidlertid be leverandørene legge frem dokumentasjon på et hvert tidspunkt i konkurransen, dersom dette er nødvendig for å sørge for en korrekt gjennomføring av anbudsprosessen, og oppdragsgiver er forpliktet til å kreve dokumentasjon på at alle kvalifikasjonsvilkår er oppfylt fra den leverandør som tildeles kontrakt. 


Magnus Legal samarbeider med Inventura på offentlige anskaffelser
For at du som kunde skal få tilgang til den beste ekspertisen innen offentlige anskaffelser har Magnus Legal inngått et samarbeid med Inventura.

Inventura – eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder
Inventura er et norskeid konsulentfirma som spesialiserer seg på innkjøp og offentlige anskaffelser, samt effektivisering og utvikling av innkjøpsdrevne verdikjeder. Inventura har ca 80 jurister, økonomer, ingeniører og andre fagfolk, som brenner for gode innkjøp, og kan lose kundene trygt gjennom utfordrende farvann knyttet til både offentlige anskaffelser og anbud eller innkjøp i privat sektor. Inventura har erfaring fra de fleste bransjer, og bistår både innkjøpere og tilbydere. De har kontorer i Oslo og Bergen, og kunder over hele Norge.

Les mer på nettsiden: www.inventura.no

eBook_Cover_Hvordan vinner du anbudet

Hvordan vinner du anbudet?

Her finner du praktisk kunnskap som øker muligheten til å få innpass hos potensielle oppdragsgivere.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.