<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Nye regler om hjemmekontor fra 1. juli

Nye regler om hjemmekontor fra
1. juli

Det er vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften som trer i kraft fra 1. juli. Endringene er et forsøk på å tilpasse regelverket til et mer moderne og fleksibelt arbeidsliv. Arbeidsgivere bør sette seg inn i endringene omtalt her.

Etter pandemien har det blitt mange arbeidstakere som har hybride løsninger eller permanent hjemmekontor. Dette medfører en ny situasjon i forhold til HMS og arbeidsgivers ansvar for et trygt arbeidsmiljø. Det er derfor vedtatt endringer i hjemmekontorforskriften som trer i kraft fra 1. juli. Endringene er et forsøk på å tilpasse regelverket til et mer moderne og fleksibelt arbeidsliv. Arbeidsgivere bør sette seg inn i endringene omtalt her.

Arbeidstid

Tidligere gjaldt det en rekke unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler for hjemmearbeid. Fra 1. juli gjelder samtlige av arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler for arbeid som utføres i eget hjem, på lik linje som for arbeid som utføres på arbeidsplassen.

Last ned gratis guide: Alt arbeidsgiver trenger å vite om reglene for arbeidstid

Krav om skriftlig avtale

Fra 1. juli er hovedregelen at alle arbeidstakere med faste ordninger om hjemmekontor helt eller delvis skal ha skriftlig avtale om dette. Det er gjort unntak fra dette for sporadisk hjemmekontor eller ekstraordinære situasjoner. Da kreves det ikke lengre skriftlig avtale om hjemmearbeid. Dette skal være en snever unntaksregel, og at regelen må leses i lys av de særegne omstendighetene under koronapandemien. Hovedregelen er derfor at det er krav om skriftlig avtale ved arbeid i eget hjem.

Vi kan hjelpe til med skriftlig avtale om hjemmekontor og andre spørsmål relatert til dette slik som for eksempel arbeidstid, overtid, skatt og mva-spørsmål i forhold til møbler og utstyr osv.

Gå til kontaktskjema ⏬📩

Arbeidsmiljø

Endringene i forskriften innebærer en tydeliggjøring av at kravet til et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra. Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at disse kravene er oppfylt. Det vil fortsatt være opp til den enkelte arbeidsgiver å avgjøre om det skal gis nødvendig utstyr til arbeidstakere som jobber på hjemmekontor, og om øvrige kostnader skal dekkes. Forskriftens virkeområde

Forskriftens virkeområde

Fra 1. juli avgrenses forskriften mot «kortvarig eller sporadisk» arbeid. Tidligere var ordlyden «kortvarig eller tilfeldig arbeid». Departementet uttaler at «kortvarig» arbeid er hjemmearbeid i korte perioder, for eksempel hjemmearbeid i en til to uker på grunn av en brukket fot. Med «sporadisk» arbeid uttaler departementet at dette typisk vil være der en arbeidstaker av og til tar med seg arbeid hjem og utfører noen timers arbeid hjemmefra.

Tilsyn

Tidligere kunne Arbeidstilsynet kun gi veiledning om bestemmelsene i forskriften. Endringene fra 1. juli innebærer at Arbeidstilsynet nå har kompetanse til å føre tilsyn etter forskriftens bestemmelser og gi eventuelle pålegg.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.