<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye tiltak i forbindelse med koronapandemien

Regjeringen har i dag 29.05.2020 lagt frem flere forslag til nye økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. Regjeringen vil bruke nye 27 milliarder.

 

Regjeringen har i dag 29.05.2020 lagt frem flere forslag til nye økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet. Regjeringen vil bruke 27 milliarder til for å få Norge gjennom krisen.

Vi oppsummerer her de viktigste hovedpunktene:

Lønnsstøtte

Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake. Støtten skal gis til bedrifter som henter tilbake ansatte som var registrert som permittert hos NAV 28. mai - når de ansatte er sysselsatt i bedriften per 31. august.

For bedrifter er beløpet er begrenset oppad til 15.000 kroner per permittert som hentes tilbake. Hvor stort beløpet blir, avhenger av bedriftens omsetningssvikt i støttemåneden. Stiftelser og frivillige organisasjoner uten næringsvirksomhet skal kunne motta 10.000 kroner i måneden for hver permittert som hentes tilbake.

Kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges og trappes gradvis ned. Kompensasjonsordningen forlenges i tre måneder til og med august. Samtidig trappes ordningen gradvis ned fra inntil 90 prosent i mai ved å redusere kompensasjonsgraden for juni og juli til 70 prosent og til 50 prosent for august.

Les også: Kontantstøtteordningen – for alle? En oversikt.

Lønnsplikt ved permittering

Videre foreslås det at perioden arbeidsgiver har lønnsplikt i starten av en ny permittering, økes tilbake til ti dager fra 1. september 2020, og at den midlertidige bestemmelsen om arbeidsgiverperiode på to dager, samtidig oppheves.

Omsorgspengekvoter

Regjeringen foreslår at omsorgspengekvotene nullstilles 1. juli, og alle foreldre får en ny helårskvote for andre halvår i år. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året.

Verdsettelsesrabbatten

Regjeringen foreslår flere endringer for å styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i flere norske arbeidsplasser. Forslaget innebærer blant annet en økning i verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formueskatten med 10 prosentenheter til 35 prosent.

Les også: Korona-ansvar for styremedlemmer? Det er nå det gjelder!

Kultur, idrett og frivillighet

Kompensasjonsordningene utvides og nye tiltak lanseres for å hjelpe kultur, idrett og frivillighet gjennom koronakrisen. Enkelte aktører, som blant annet enkelte litteraturhus og konserthus, som ikke har erverv til formål, og er helt eller delvis fritatt fra skatteplikt, opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å være arrangører. Disse aktørene omfattes ikke i dag av Kulturdepartementets kompensasjonsordning, og heller ikke av Finansdepartementets kompensasjonsordning for næringslivet som følge av virusutbruddet. Regjeringen tar sikte på å endre forskriften for kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren for å ivareta disse.

Egenmelding

Vi minner også om at den utvidede retten til bruk av egenmelding i 16 kalenderdager oppheves fra 1. juni 2020. Arbeidsgiver kan allikevel velge å godta egenmelding i hele arbeidsgiverperioden om det er ønskelig. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker en slik ordning må den ansatte ha sykmelding fra 4. dag, eventuelt 9. dag dersom det er en IA bedrift.

Koronautbruddet og force majeure

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål:

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.