Oppsigelse etter julebord.jpg

Like sikkert som at det blir jul i år også, kommer mange ansatte til å drikke mer alkohol på virksomhetens julebord enn de har godt av.  Selv om alle vet at man ikke skal bruke «Takk for maten»-talen til å argumentere for høyere lønn er det utrolig hva alkohol gjør med virkelighetsoppfatningen. 

Med utgangspunkt i en historie som kunne vært hentet fra virkeligheten, vil vi rådgi en daglig leder som stiller seg følgende spørsmål en mandag morgen i desember: 

«Hvordan i all verden skal jeg håndtere situasjonen som oppsto på julebordet vårt på fredag?»

Julebordet hos Prima Eiendomsmeglere AS

Tiden var kommet for det årlige julebordet hos Prima Eiendomsmeglere AS. Seniormegler Tove Alkove gledet seg stort til kveldens festligheter som skulle finne sted i selskapets herskapelige lokaler med både romslig catering og innholdsrik fri bar. 

Tove pleide sjelden å slippe løs håret, men hadde på forhånd bestemt seg for at dette skulle bli en minnerik aften. Hun hadde derfor startet vorsingen alene hjemme i sin nyere leilighet med sentral beliggenhet, og var allerede i godt humør da hun ankom lokalet i karaoketaxien hun hadde forhåndsbestilt. 

Julenøttkonkurransen

Etter maten var det tid for den årlige julenøttkonkurransen ved quizmaster Eirik Prospekt – en sjarmerende mann som tok sin rolle som julenøttgeneral svært alvorlig. 

Tove, som nå hadde rukket å forsyne seg rikelig av Chablisen, var imidlertid svært uenig med quizmaster Eiriks fasit på flere av julenøttene. Da det viste seg at laget hennes kom på en laber sisteplass, kløyv hun opp på bordet og fremførte en noe negativt ladet parodi av quizmaster Eiriks selvhøytidelige fremtoning.    

Møtet ved baren 

Da Tove etter hvert oppdaget at responsen på hennes parodifremførelse var avdempet, besluttet hun å hente litt påfyll i glasset sitt. Ved baren kom hun i snakk med Øivind Huus, en smakfull meglerfullmektig som var over gjennomsnittet introvert for yrket. I det Mambo no. 5 kom på høyttaleranlegget, dro Tove med seg Øivind ut på dansegulvet før han rakk å sette fra seg glasset.

Mambo no. 5 

Øivind, som aldri tidligere hadde satt så mye som en fot på dansegulvet, hadde panikk i blikket. Han strittet imot og prøvde å komme seg ut av Toves faste grep. Da Tove merket at Øivind hadde tenkt seg vekk fra dansegulvet, kløp hun ham hardt i baken og tok et fast grep om livet hans med den andre hånden. Forskrekket klarte Øivind å skyve Tove vekk. Hun besvarte avvisningen ved å gi Øivind en real dytt! Øivind snublet bakover, men kom heldigvis fra hendelsen uten fysiske skader da juletreet som var satt opp i det ene hjørnet ga han en noe myk (dog stikkende) landing.

Lønnsforhandlingene

Kollegaer strømmet til og prøvde høflig å få Tove til å trekke litt frisk luft ute på den barnevennlige terrassen. Tove besvarte dette ved å komme med diverse ukvemsord, og kom også med sin sanne mening om firmaets provisjonsavlønning. I forbifarten rakk hun å vise fingeren til økonomiansvarlig Anne Myntverk. 

Etter dette opptrinnet ble Tove dyttet inn i en taxi og sendt hjem – med en Chablisflaske i vesken som hun hadde klart å rappe med seg på vei ut.

oppsigelse etter julebordet.jpeg 

Blåmandag

Mandag morgen sitter daglig leder Kristine V. Isning i Prima Eiendomsmeglere AS og klør seg i hodet. I løpet av helgen har hun reflektert grundig rundt Tove Alkoves oppførsel på julebordet. Hun ble oppringt av Tove Alkove søndag ettermiddag som ikke husket de aktuelle episodene. Videre mente Tove dette uansett var et utslag av at hun hadde drukket alkohol som arbeidsgiver hadde servert henne. Dessuten påpekte Tove Alkove at episodene skjedde utenfor arbeidstiden og således ikke kunne påvirke arbeidsforholdet hennes.

Gode råd 

Daglig leder ringer arbeidsrettsavdelingen hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS som bistår med en plan for hvordan selskapet skal håndtere prosessen. På denne bakgrunn gjør Kristine V. Isning følgende: 

1) Kristine V. Isning inviterer Tove Alkove til et drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljølovens § 15-1. Tove Alkove gis noen dagers forvarsel til forberedelser og mulighet til å medbringe en rådgiver (tillitsvalgt/advokat etc.) til møtet. Innkallingen gjøres skriftlig. 

2) I drøftelsesmøtet starter partene med å diskutere følgende episoder: 

 • Fremførelsen av parodien «Julenøttgeneral Eiriks hovmod»
 • Forulempingen av Øivind Huus
 • Utskjellingen av firmaets lønnspolicy og den ufine håndbevegelsen mot økonomiansvarlig Anne Myntverk
3) Kristine V. Isning redegjør for hvordan hun foreløpig vurderer episodene
 • Rusen til Tove Alkove er selvpåført. Hun kan derfor ikke høres med at «fylla har skylda» eller at alkoholen ble servert av arbeidsgiver. Riktignok skjedde episodene utenfor den normale arbeidstiden, men like fullt i kraft av hennes arbeidsforhold i virksomheten. Selv om arbeidstakers opptreden ikke kan bedømmes like strengt utenfor arbeidstiden, særlig der det er snakk om et sosialt arrangement uten faglig innhold, er disse episodene klart over streken for hva som kan aksepteres. Videre bemerker Kristine V. Isning at Tove Alkove hadde vært i «godt humør» allerede ved oppmøte.
 • Parodien «Julenøttgeneral Eiriks hovmod». Etter omstendighetene et dette et upassende innlegg, og arbeidsgiver ser svært alvorlig på uthenging av kollegaer og forsuringen av arbeidsmiljøet på denne måten. Trakassering og uthenging av kollegaer er høyst upassende og noe som ikke aksepteres i virksomheten, men er ikke et forhold som alene kan begrunne en alvorlig reaksjon.
 • Klypingen av Øivind Huus. Det er uholdbart at ansatte på eget initiativ klår på kollegaer, særlig gjelder dette områder på kroppen som ligger utenfor alminnelige kontaktflater som f. eks ett håndtrykk, en klem mv. Seksuelle tilnærmelser mot kollegaer er det nulltoleranse for og dette anses som en alvorlig krenkelse av Øivind Huus som person. I tillegg kommer at tilnærmingen strider mot arbeidsreglementet og arbeidsmiljøet i virksomheten.
 • Øivind Huus reaksjon ved å prøve å komme seg bort fra situasjonen var fullt ut forståelig, og arbeidsgiver kan ikke se at Tove Alkoves dytting av Øivind Huus var akseptabel. Det er uholdbart at ansatte bruker fysisk makt mot kollegaer. Dette er en fysisk krenkelse av en kollega som det er absolutt nulltoleranse for.  Dette har også en side mot arbeidsreglementet og arbeidsmiljøet i virksomheten.
 • Utskjellingen av firmaets lønnspolicy. Dette er ikke rett forum for å poengtere misnøye med arbeidsgivers personalavgjørelser, her utviser Tove Alkove svært dårlig dømmekraft.
 • Håndbevegelsen mot økonomiansvarlig Anne Myntverk. Dette er ikke akseptabel oppførsel mot en kollega. At nevnte kollega heller ikke har noe med fastsettelsen av virksomhetens lønnsmodell gjør også at «kritikken» med den påfølgende håndbevegelsen er rettet mot feil person. Dette er ikke akseptabel oppførsel og i strid med arbeidsmiljøet i virksomheten. 

4) Kristine V. Isning redegjør for at det ikke er tatt noen avgjørelse med hensyn til reaksjonsform, men at mulige utfall av møtet er: 

 • Ingen reaksjon
 • Skriftlig advarsel
 • Oppsigelse
 • Avskjed

5) Tove Alkove blir gitt mulighet til å komme med sine synspunkter på situasjon. 

6) Partene diskuterer konsekvensene for Tove Alkove dersom arbeidsforholdet eventuelt avsluttes.

7) Det utarbeides en skriftlig protokoll fra møtet som punktvis tar for seg diskusjonstemaene fra møtet og som signeres av begge parter.

Reaksjonsform

Etter avholdt drøftelsesmøte ringer Kristine V. Isning igjen til arbeidsrettsavdelingen hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS. Denne gangen for å diskutere hvilken reaksjonsform hun skal ilegge Tove Alkove. Advokat Bibbi Moen Drange og Kristine V. Isning blir enige om følgende resonnement og reaksjonsform mot Tove Alkove: 

 • Dersom den fysiske tilnærmingen mot Øivind Huus hadde vært hakket mer voldsom, og han hadde blitt påført en skade, kunne Tove Alkove opptreden potensielt utgjort gyldig avskjedsgrunn. Både klypingen og dyttingen av Øivind Huus er isolert sett svært alvorlig. Virksomheten har imidlertid merket seg at Tove Alkove har beklaget overfor Øivind Huus, som har gitt uttrykk for at han ønsker å legge episoden bak seg da han og Tove generelt har et godt kollegialt forhold til vanlig og dette var atypisk atferd fra Toves side.
 • Dersom Tove Alkove i løpet av den senere tid hadde mottatt en advarsel av lignende karakter, eller for brudd på andre type plikter i arbeidsforholdet, ville det samlet sett kunne anses for å foreligge gyldig oppsigelsesgrunn.
 • Siden Tove Alkove som regel er klinkende edru, og det er første gang hun noen gang har vist denne siden av seg selv, tildeles hun en streng skriftlig advarsel for illojal og krenkende oppførsel overfor virksomheten generelt, og overfor Øivind Huus spesielt.

For å sette en stopper for at det prates om episodene i gangene, anbefales det å innkalle deltakerne på julebordet til et møte hvor Tove Alkove gis anledning til å legge seg flat og be om unnskyldning til de øvrige involverte.

Les mer:  5 vanlige feil ved oppsigelser – og hvordan unngå dem

oppsigelse julebord.jpg

Historien over er fri fantasi, men neppe så kreativ at den ikke kan skje i det virkelige liv. Uønsket atferd på julebordet som overstiger hva arbeidsgiver kan akseptere, også i en mer uformell setting, både kan og bør det reageres mot. Reaksjonen må imidlertid vurderes konkret i det enkelte tilfelle, der det kan være hensiktsmessig å diskutere reaksjonsformen med en advokat før den ilegges. 

Arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet Magnus Legal AS ønsker alle en god julebordsesong. Med tanke på at vi alltid ønsker våre klienter det beste, håper vi IKKE å høre fra dere en mandag morgen i desember om akkurat dette temaet.

God jul!

For arbeidsgivere som skal i gang med en oppsigelsesprosess, last ned gratis guide med maler som hjelper deg å gjennomføre prossessen lovlig og ryddig. 

Last ned gratis guide Arbeidsgivers guide for en gyldig oppsigelsesprosess

Les også: Nedbemanning - dette bør du vite!