<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Oppsigelse etter julebordet? Mandarin til besvær…

Oppsigelse etter julebordet? Mandarin til besvær… 🤷🏻‍♀️

Det er desember, og tid for det årlige julebordet til de ansatte i datingnettsiden Rett i Fella. Nyansatte Klaus Mandarin får ansvaret for å planlegge julebordet – og han går «all in». Ender det med oppsigelse i år?

Like sikkert som at Norges befolkning blir overrasket ved første snøfall hvert år, vil flere bedrifter komme til å oppleve ubehagelige situasjoner på julebordet, som vil kreve en reaksjon fra arbeidsgiver i etterkant.

Med utgangspunkt i en historie som kunne vært hentet fra virkeligheten, vil vi rådføre en daglig leder som stiller seg følgende spørsmål en mandag morgen i desember:

«Hvordan i all verden skal jeg håndtere situasjonen som oppsto på julebordet vårt på fredag?»

Julebordet til Rett i fella AS

Datingnettstedet Rett i fella har hatt et forrykende år. Etter koronapandemien var befolkningen klare for å finne kjærligheten (igjen), noe som hadde resultert i ny rekord på antall nye par som hadde funnet hverandre via nettstedet.❤️

Mandarin til besvær_rettifella

Forventningene til det årlige julebordet var skyhøye. Daglig leder Pernille Mistelberg var notorisk kjent for å dra i land usedvanlig populære julebord. 

Endelig var den årlige festligheten rett rundt hjørnet, men tiden begynte å bli knapp til selve planleggingen da det var kun to uker til julebordet.

Mistelberg var ikke bare kjent for klekkelig gode julebord. Hennes største fokus gjennom årene som daglig leder for Rett i fella, var opprettelse av solide, gjennomtenkte og velfungerende interne rutiner som banet vei for et stabilt arbeidsmiljø.

Daglig leders forventinger til neste års salg, nye klienter og amorøse strategier var imidlertid ikke i hennes tanker denne julen. Mistelbergs øverste prioritet i førjulstiden var ansettelse av ny avdelingsleder. Der valget til slutt havnet på Klaus Mandarin.

Mandarin til besvær

Mandarin til besvær_ClementineMandarin var kjent som et rivjern utenom det vanlige, og hadde imponert stort på intervjuet. Spesielt ettersom han selv hadde møtt sin nye samboer Clementine via Rett i fella. 

Mandarin var en utadvendt person, og fant raskt tonen med de andre ansatte. Personalansvar var heller ikke ukjent for påtroppende avdelingsleder og han fikk raskt oversikt over pågående personalsaker.

Mandarin ble bedt om å lese bedriftens interne rutiner av Mistelberg. Mandarin ble overveldet av hvor mange håndbøker og rutiner bedriften faktisk hadde. De fleste rutiner ble skummet igjennom, særlig lederhåndboken da Mandarin selv følte hele håndboken bare var repetisjon av kunnskap han allerede hadde.

Planleggingen av det populære julebordet ble, til hans store glede, første arbeidsoppgave som påtroppende avdelingsleder for Rett i fella AS. Mandarin ble positivt overrasket da han i tillegg fikk beskjed av Mistelberg at han «ikke måtte være redd for å sette sitt eget særpreg på arrangementet».

Den store begivenheten

Avsparket på julebordet var som tatt fra en annen verden: Mandarin hadde ikke spart på noe. Selskapet ble i år avholdt i den ærverdige dronningsalen på Grand Amour hotell. Det var rød løper, ballongbuer og rosa champagne. 🍾 Penthouse Playboys var leid inn for underholdning. Mandarin hadde til og med tørket støv av Helge Hammerlow-Berg for en bedriftsintern versjon av det populære sjekkeprogrammet Reisesjekken.

Mandarin hadde holdt kortene tett til brystet under planleggingen for både de ansatte og ledelsen for øvrig. Så gjestene var mildt sagt elleville av begeistring.

Mistelberg på sin side kunne dessverre ikke delta på julebordet da Covid-19 igjen hadde arrangert en helt annen fest for daglig leder de siste ukene.

Til stor overraskelse for alle de ansatte ble en ti år gammel tradisjon i selskapet forkastet: Åpen bar var tilbake!

Mandarin til besvær_fri bar

Fri flyt av alkohol medførte at en rekke ansatte gikk rett i fella og ble sterkt beruset, og det ble observert flere som nesten ikke kunne stå på føttene. Dansegulvet var klissete av rosa champagne og det knaste i knust glass under danseskoene. En forskrekket Mandarin så at alkoholvanene til sine nye medarbeidere var av et helt annet kaliber enn hva han tidligere hadde erfart i arbeidssammenheng.

Som følge av situasjonen bestilte Mandarin flere taxier til ansatte som var overstadig beruset, og sendte dem hjem på arbeidsgivers regning.

Frisk pust og rett i fella

Etter at den siste taxien hadde kjørt sto Mandarin igjen utenfor hotellet og prøvde å samle tankene. De ansatte i restauranten på hotellet hadde ringt hotellsjef Lise Grand Holte for hjelp da festen til Rett i Fella hadde utartet, og hun kom nå gående med faste skritt mot Mandarin. Han fikk av hotellsjefen klar beskjed om at Rett i fella AS herved ikke lenger var velkommen til deres lokaler som følge av kveldens opplevelser.

Skjelven og litt kvalm (av all den rosa champagnen) ringte Mandarin sin samboer Clementine, og fortalte om kveldens hendelser, og om alle kollegene som hadde havnet på kjøret.

Lite visste Mandarin at datingcoach Susanne Glitrestøv hadde overhørt det hele.😬

Blåmandag

Mandag morgen ringer Susanne Glitrestøv direkte til Mistelberg, og forklarer hvordan julebordet hadde foregått. Hun var sjokkert over alle de ansatte som var overstadig beruset og som ble sendt hjem med taxi. Hun oppfordret Mistelberg til å sjekke arbeidsgivers kredittkort. Hun fortalte videre hva hotellsjefen hadde sagt og om samtalen hun hadde overhørt mellom Mandarin og Clementine. Angående samtalen fortalte hun Mistelberg at Mandarin hadde snakket om flere sensitive personalforhold som bare en leder kunne ha kjennskap til.

Festlighetene på julebordet ga Mistelberg hodeverk utover hva Covid-19 hadde klart å pådra henne.🤕

Oppvaskmøte

Etter negativ koronatest innkalte Mistelberg Mandarin til et oppvaskmøte på kontoret mandagen etter julebordet. Mandarin konfronteres med helgens hendelser. Julebord med åpen bar, overstadig berusede ansatte, bruk av firmakort til å sende ansatte hjem, firmaets utestengelse fra hotellet og sist, men ikke minst brudd på taushetsplikten.

Mistelberg kunne ikke fatte at Mandarin hadde gjeninnført åpen bar på julebordet, og lurte på om de interne rutinene hadde gått ham hus forbi? Det sto klart og tydelig i lederhåndboken at tilgang til ubegrenset alkohol på arbeidsgivers arrangement ikke var tillatt.

Videre så Mistelberg alvorlig på at det var så mange ansatte som ble overstadig beruset. Det var heller ikke akseptabelt at firmakortet ble brukt til å dekke hjemreiser til ansatte med taxi. Mistelberg fryktet omdømmetap pga. utestengelse fra hotellet, og på toppen av det hele hadde Mandarin delt personopplysninger i det åpne rom med sin samboer over telefon.

Mandarin på sin side stilte seg uforstående til anklagende. Han mente han var kjent med bedriftens rutiner og at åpen bar vurderingen gikk under det å «sette sitt eget særpreg på julebordet». Det var uheldig at flere av de ansatte var overstadig beruset, men det måtte de ta på sin egen kappe. Mandarin hadde sett det som en nødvendighet å få sendt dem hjem, og i denne forbindelse mente han at han hadde fullmakt til bruk av bedriftens kredittkort i kraft av sin lederstilling.

Videre var det selvsagt beklagelig med utestengelsen, men det var ikke uvanlig at dette skjedde for bedrifter. Angående brudd på taushetsplikten så hadde han sett at Susanne Glirestøv var utenfor lokalet, og det at personopplysninger ble lekket var ikke annet enn en latterlig anklage. Mye mulig at Glitrestøv hadde inntatt annet en alkohol denne kvelden, mente Mandarin.

Gode råd

Daglig leder ringer Eirik Kristoffersen ved arbeidsrettsavdelingen til Advokatfirmaet Magnus Legal AS. Han bistår med en plan for hvordan bedriften skal håndtere situasjonen. De vurderte drøftelsesmøte, men kom frem til at siden Mandarin var nyansatt ville det være for strengt i denne situasjonen. På bakgrunn av rådene fra Kristoffersen gjør Mistelberg følgende:

Klaus Mandarin innkalles til et nytt møte.

I møtet diskuteres følgende episoder:

  1.  Brudd på interne rutiner
  2. Overstadig berusede ansatte
  3. Bruk av firmakortet
  4. Utestengelse fra hotellets lokaler
  5. Deling av sensitive personopplysninger

Mistelberg redegjør for hvordan hun foreløpig vurderer episodene:

Brudd på interne rutiner

Mandarin var kjent med de gjeldene interne rutinene, dette gjaldt også bedriftens håndbøker. Det var fremhevet spesifikt i lederhåndboken at arrangement ikke skulle inneha åpen bar eller andre tilsvarende ordninger hvor tilgang på alkohol var ubegrenset. Det at leder fikk beskjed om å sette sitt særpreg på arrangementet innebar ikke en muntlig fullmakt til å forbigå bedriftens interne rutiner. Han kan derfor ikke høres med at den muntlige beskjeden som ble gitt ga fullmakt til å tilsidesette bedriftens rutiner. Arbeidsgiver ser alvorlig på slike brudd, spesielt fra ledere.

Overstadig berusede ansatte

Arbeidsgiver ser på dette som en veldig alvorlig episode. Alkoholen ble derimot ikke konsumert under tvang. Riktignok hadde historikken til bedriften over 10 år avholdt et julebord uten noen form for skader, eller overstadig berusede ansatte. Mandarin blir spurt under møtet om hva han selv mente om episoden og hvorvidt den kunne vært unngått.

Bruk av firmakortet

Arbeidsgiver ser alvorlig på bruk av firmakortet utover gitte fullmakter og hva som anses som fornuftig. Mandarin blir spurt under møtet om hva han selv mener om bruk av firmakortet og ekstraregningen på 15 000 kroner.

Utestengelse fra hotellet

Det er klart at Mandarin ikke alene har skyld i selve utestengelsen, men som leder og ansvarlig for arrangementet hviler det helt klart et ekstra ansvar. Mandarin får mulighet til å uttale seg om episoden.

Deling av sensitive personopplysninger

Mandarin blir presentert med episoden. Det ble påpekt at arbeidsgiver ser svært alvorlig på saken dersom taushetsplikten ikke overholdes. Han gis anledning til å ytre seg om episoden.

Skriftlig protokoll

Det utarbeides en skriftlig protokoll fra møtet som punktvis tar for seg diskusjonstemaene fra møtet og som signeres av begge parter. Klaus Mandarin skriver motvillig under, og påpeker at han i det vesentligste ikke er enig i det han anklages for. Han anerkjenner derimot at han burde overholdt rutinene.

Mandarin til besvær_reaksjonReaksjonsform

Etter møtet ringer Pernille Mistelberg igjen til Eirik Kristoffersen hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS. Denne gangen for å diskutere hvilken reaksjonsform hun skal ilegge Klaus Mandarin. Kristoffersen og Mistelberg blir enige om følgende resonnement og reaksjonsform mot Klaus Mandarin.

Brudd på interne rutiner

Brudd på interne rutiner er noe alle ansatte er underlagt. Men det er spesielt graverende da brudd begås av en leder. Hadde rutinene vært generelt utformet så kunne det vært formildende omstendigheter, men rutinene fremhevet eksplisitt at tilgang til ubegrenset alkohol på arbeidsgivers arrangement ikke var tillatt. Handlingen fra Mandarin var tydelig pliktstridig, men ikke nok til oppsigelse. Mandarin tildeles en skriftlig advarsel for brudd på bestemmelsene i lederhåndboken. 

Overstadig berusede ansatte

Det er på det rene at julebord ikke er et privat selskap og arbeidsgiver plikter å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Skulle skader eller ulykker oppstå på grunn av oversjenking så kan arbeidsgiver bli ansvarlig. Det er klanderverdig at så mange ansatte klarte å bli overstadig beruset på julebordet, men ikke nok til en reaksjon fra arbeidsgiver mot Mandarin. 

Bruk av firmakortet

Leder og de ansatte for øvrig er ansvarlige for at julebord er trygt og forsvarlig gjennomført. At Mandarin tok affære og fikk sendt hjem ansatte som var overstadig beruset var en handling som etter rådgivers syn var nødvendig for at situasjonen ikke skulle eskalere ytterligere. Handlingen er ikke nok til en reaksjon fra arbeidsgiver. 

Utestengelse fra hotellet

Det er selvsagt uheldig at bedriften har mottatt en utestengelse fra hotellet som følge av arrangementet, men en utestengelse kunne skjedd også i tilfeller hvor man ikke hadde åpen bar og Mandarin kan ikke klandres alene for dette. På den annen side så mener rådgiver at hotellet selv burde sett på sine interne rutiner når det kom til skjenkeløyve og det å servere kunder så mye alkohol at flere blir overstadig beruset. Mulig utestengelsen i seg selv var en handling fra hotellet for å unngå klage på dette i etterkant. 

Deling av sensitive personopplysninger

Deling av sensitive opplysninger er selvsagt uholdbart, og slikt brudd på taushetsplikten utgjør saklig grunn til oppsigelse. Men ut fra bevisets stilling hvor det foreløpig kun er ord mot ord, så kan ikke arbeidsgiver umiddelbart komme med en reaksjonsform annet enn å følge opp varselet fra arbeidstaker og undersøke saken nærmere.

the rule book

 

Pernille Mistelberg ga skriftlig advarsel til Mandarin med sterk oppfordring at han måtte sette seg nøye inn i de gjeldene rutinene for bedriften, og at brudd på interne rutiner ikke aksepteres av arbeidsgiver.

 

 

♦♦♦

Historien over er fri fantasi, men neppe så kreativ at den ikke kan skje i det virkelige liv. Alle ansatte er underlagt arbeidsgivers rutiner, spesielt ledere. Ved rutinebrudd er det viktig at arbeidsgiver reagerer raskt og at dette dokumenteres. Dersom arbeidsgiver unnlater å reagere på uønsket atferd kan dette medføre at dersom man ved et senere tidspunkt reagerer på samme forhold man tidligere har lukket øynene for så vil man kunne risikere at reaksjonen har liten eller ingen effekt.

Arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet Magnus Legal AS ønsker alle en god og trygg julebordsesong, og vi håper vi ikke hører fra dere en mandags morgen i desember.

God Jul!

jul6

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

eBook_Cover_oppsigelsesguide

Guide for oppsigelsesprosessen

Få oversikt over hvilke krav som må oppfylles av arbeidsgiver for å gjennomføre en gyldig oppsigelsesprosess.

Reglene er strenge, og formelle feil kan føre til ulovlig oppsigelse.

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.