oppsigelse etter julebordet_2

Like sikkert som at det blir jul i år også, kommer mange ansatte til å drikke mer alkohol på virksomhetens julebord enn de har godt av.  Selv om alle vet at man ikke skal bruke «Takk for maten»-talen til å argumentere for høyere lønn er det utrolig hva alkohol gjør med virkelighetsoppfatningen.

Med utgangspunkt i en historie som kunne vært hentet fra virkeligheten, vil vi rådgi en HR-sjef som stiller seg følgende spørsmål en mandag morgen i desember:

«Hvordan i all verden skal jeg håndtere situasjonen som oppsto på julebordet vårt på fredag?»

 

Julebordet hos Preben & Partners

Det er julebord i konsulentselskapet Preben & Partners. Sigarføringen er høy og Krug og Cristal flyter fritt. Preben & Partners er som konsulentselskaper flest, med et partnerskap bestående av eldre, konservative herrer. Nå skal den eldste partneren gå av, og det går rykter om at en av de yngre, fremadstormende medarbeiderne vil bli sluppet inn i varmen.

To kandidater utpeker seg: den vakre, ambisiøse og skruppelløse Peggy Antonsen og den mannssjåvinistiske, dog farlig sjarmerende, Tage Birkeland – kjent for sine spisse sko og sitt vannkjemmede hår. Peggy og Tage er bitre konkurrenter, og har lite til overs for hverandre.

 oppsigelse etter julebordet_4

Golden boy

Tage har hatt et trøblete år på privaten. I sommerferien havarerte forholdet hans med blogger og it-girl Veronica Emilie Sophia Larsen, hvilket Tage håndterer ved å pumpe jern, kurtisere damer og feste utagerende ved enhver anledning. På julebordet har Tage noe overtenning, hvilket særlig går ut over de yngre, kvinnelige kollegene. Tage er sett på som en «golden boy» blant partnerskapet, og de har ingen planer om å gripe inn selv om flere i lokalet blir ukomfortable av oppførselen hans.

 

Mankini-stuntet

Rundt midnatt beordrer en overstadig beruset Tage DJ’en til å slå av musikken, før han samler alle kollegene rundt dansegulvet. Med et teatralsk bukk byr han den vakre Peggy opp til dans, hvilket hun overraskende nok aksepterer. Alles øyne er rettet mot det ulogiske danseparet, og DJ’en setter nølende på musikken igjen. Tage drar noen ville dansetrinn, tar et godt tak i den spretne stumpen til Peggy, før han plutselig stopper opp, flerrer av seg skjorten og dressbuksen, og står igjen i en liten neongrønn «Borat-mankini».

Forsamlingen hyler – noen av begeistring, noen av vantro, andre av avsky. Peggy ler ikke. Hun ser strengt på Tage, sier ikke et ord, og tramper deretter demonstrativt ut av festlokalet på sine Louboutins.

oppsigelse etter julebordet_1

Dagen derpå

Dagen etter sender Peggy en formell e-post til daglig leder, med kopi til HR-sjefen og hele partnerskapet, hvor hun krever at Tage avskjediges. Hun forklarer at hun føler seg dypt krenket av opptrinnet og vil vurdere rettslige skritt hvis ikke anmodningen etterkommes. Én av partnerne, som er en av Tages svigerbrødre, ringer til Tage – som våkner med tidenes bakrus.

Tage blir sjokkert, og hevder hardnakket at danseopptrinnet var et felles prosjekt – planlagt av dem begge i fellesskap. Han har til og med e-post korrespondanse som beviser det på jobb e-posten sin. Tage oppdager imidlertid at e-postene er fjernet. Videre påpeker han at det uansett var arbeidsgiver som serverte alkohol og må stå til ansvar for eventuell promille.

Peggy benekter anklagene, og påpeker at dette er bortforklaringer fra en desperat mann. Tage, som mistenker at Peggy har slettet meldingene i innboksen hans mens han var opptatt med å kurtisere Caroline på sentralbordet, forlanger at Peggy viser frem sine e-poster. Peggy nekter.

 

Blåmandag

Mandag morgen sitter HR-sjef Silje F. Ravær i Preben & Partners og klør seg i hodet av situasjonen som er oppstått. HR-sjefen ringer arbeidsrettsavdelingen hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS som bistår med en plan for hvordan selskapet skal håndtere prosessen. På denne bakgrunn gjør Silje F. Ravær følgende:

1) Silje F. Ravær inviterer Tage til et drøftelsesmøte i henhold til arbeidsmiljølovens § 15-1

Tage gis noen dagers forvarsel til forberedelser og mulighet til å medbringe en rådgiver (tillitsvalgt/advokat etc.) til møtet. Innkallingen gjøres skriftlig.

2) I drøftelsesmøtet starter partene med å diskutere følgende episoder:


 • Overstadig beruselse
 • Upassende oppførsel mot yngre kolleger
 • Danseopptredenen og forulempingen av Peggy

3) Silje F. Ravær redegjør for hvordan hun foreløpig vurderer episodene

Rusen til Tage er selvpåført. Han kan derfor ikke høres med at «fylla har skylda» eller at alkoholen ble servert av arbeidsgiver. Riktignok skjedde episodene utenfor den normale arbeidstiden, men like fullt i kraft av hans arbeidsforhold i virksomheten. Selv om arbeidstakers opptreden ikke kan bedømmes like strengt utenfor arbeidstiden, særlig der det er snakk om et sosialt arrangement uten faglig innhold, er disse episodene klart over streken for hva som kan aksepteres.

Danse- og «Borat mankini-opptredenen». Etter omstendighetene et dette en upassende oppvisning, og arbeidsgiver ser alvorlig på forsuringen av arbeidsmiljøet på denne måten. Trakassering og uthenging av kollegaer er høyst upassende og noe som ikke aksepteres i virksomheten, men er ikke et forhold som alene kan begrunne en alvorlig reaksjon.

Grafsing på stumpen til Peggy. Det er uholdbart at ansatte på eget initiativ klår på kollegaer, særlig gjelder dette områder på kroppen som ligger utenfor alminnelige kontaktflater som f. eks ett håndtrykk, en klem mv. Seksuelle tilnærmelser mot kollegaer er det nulltoleranse for, og dette anses som en alvorlig krenkelse av Peggy som person. Videre er oppførselen mot de yngre kollegene heller ikke akseptabel. I tillegg kommer at tilnærmingen strider mot arbeidsreglementet og arbeidsmiljøet i virksomheten.

4) Silje F. Ravær redegjør for at det ikke er tatt noen avgjørelse med hensyn til reaksjonsform, men at mulige utfall av møtet er:

 • Ingen reaksjon
 • Skriftlig advarsel
 • Oppsigelse
 • Avskjed

5) Tage blir gitt mulighet til å komme med sine synspunkter på situasjonen

Han gjentar at Peggy var med på opptrinnet, og at de hadde planlagt dette sammen.

6) Partene diskuterer konsekvensene for Tage dersom arbeidsforholdet eventuelt avsluttes.

7) Det utarbeides en skriftlig protokoll fra møtet

Denne tar punktvis for seg diskusjonstemaene fra møtet og signeres av begge parter.

 

Varsling

Ettersom Peggy har skrevet en formell e-post med krav om at Tage avskjediges, blir saken håndtert i lys av bedriftens varslingsrutiner.  Uønskede seksuelle tilnærmelser er i strid med virksomhetens etiske regler. Reglene er utarbeidet etter arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Peggy blir også kalt inn på et møte. Formålet med møtet er å diskutere episoden, høre hennes nærmere syn på situasjonen og forklare hvordan en vil håndtere varselet videre.  Arbeidsgiver ber om innsyn i Peggys e-post. Hun er fremdeles ikke villig til dette, men samtykker likevel til at en kan gå igjennom jobbkontoen hennes, så sant hennes private Gmail-konto holdes utenfor.

 

Reaksjonsform

Etter avholdt drøftelsesmøte og møte med Peggy ringer Silje F. Ravær igjen til arbeidsrettsavdelingen hos Advokatfirmaet Magnus Legal AS. Denne gangen for å diskutere hva hun skal gjøre videre.

Advokat Alida Steinsland Berggraf og Silje F. Ravær blir enige om følgende resonnement og reaksjonsform mot Tage:

 • Dersom den fysiske tilnærmingen mot Peggy hadde vært hakket mer voldsom, og hun hadde blitt ytterligere krenket, kunne Tages opptreden potensielt utgjort gyldig avskjedsgrunn. Beføling av rompen anses isolert sett som en svært alvorlig hendelse. Virksomheten har imidlertid merket seg at Tage har beklaget overfor Peggy. Videre anses øvrig opptreden overfor de andre yngre kvinnelige kollegene som uakseptabel.

 • Ettersom Tage ikke har fått korreksjon på denne oppførselen tidligere, mottatt noen advarsel av lignende karakter eller brutt andre type plikter i arbeidsforholdet, anses det ikke å foreligge gyldig oppsigelsesgrunn.

 • Tage får en streng skriftlig advarsel for illojal og krenkende oppførsel overfor virksomheten generelt, og overfor Peggy spesielt.

 • E-postene på Peggys jobbkonto ble gjennomgått med grunnlag i hennes samtykke. Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og annet elektronisk lagret materiale gir ikke arbeidsgiveren rett til innsyn i arbeidstakers egne kommunikasjonsmidler og private e-postkasser, slik som for eksempel Gmail eller Hotmail. Derfor sjekket ikke arbeidsgiver hennes private mailkonto. Videre ble Peggy orientert om resultatet i saken, noe Tage selv oppfordret til for å vise at han tok advarselen seriøst.

 • For å sette en stopper for at det prates om episodene i gangene ble det anbefalt å innkalle deltakerne på julebordet til et møte hvor Tage gis anledning til å legge seg flat og be om unnskyldning til de øvrige involverte.

 • Videre ble retningslinjer mot seksuell trakassering og varslingsrutinene i bedriften gjennomgått på nytt. Det ble satt særlig fokus på at man ønsker en åpen ytringskultur i selskapet.

 

God jul! 

Historien over er fri fantasi, men neppe så kreativ at den ikke kan skje i det virkelige liv.

Uønsket atferd på julebordet som overgår hva arbeidsgiver kan akseptere, også i en mer uformell setting, både kan og bør det reageres mot. Reaksjonen må imidlertid vurderes konkret i det enkelte tilfelle, og det kan være hensiktsmessig å diskutere reaksjonsformen med en advokat før den ilegges.

Arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet Magnus Legal AS ønsker alle en god julebordsesong. Med tanke på at vi alltid ønsker våre klienter det beste, håper vi IKKE å høre fra dere en mandag morgen i desember om akkurat dette temaet.

 oppsigelse etter julebordet_5

For arbeidsgivere som skal i gang med en oppsigelsesprosess eller nedbemanning, last ned gratis guide med maler som hjelper deg å gjennomføre prosessen lovlig og ryddig.

Last ned gratis guide Arbeidsgivers guide for en gyldig oppsigelsesprosess