<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Personskatt i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022

Personskatt i Statsbudsjettet 2022

Her er de viktigste endringsforslagene for personskatten i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022.

Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la Støre-regjeringen frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. Her er de viktigste endringsforslagene for personskatten i henhold til budsjettforliket med SV den 29. november 2021.

Lønnsbeskatning

Ifølge Hurdalsplattformen skal Støre-regjeringen gjøre skattesystemet mer sosialt og geografisk omfordelende. Det uttalte målet er å redusere inntektsskatten for de med inntekter under NOK 750 000 kroner og øke skatten for andre.

Vanlig lønn ilegges

  • (a) skatt på alminnelig inntekt,
  • (b) trinnskatt samt
  • (c) medlemsavgift til folketrygden.


Den maksimale skatte- og avgiftssatsen for lønnsmottaker være 47,4 % i 2022. Maksimalskatten er uendret fra 2021, men på grunn av reduksjonen på 0,1 prosentpoeng i trygdeavgiften og tilsvarende økning i de høyeste tinnskattene er det en minimal skattelette til de med lavere inntekt.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2022– oppsummering

Skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å beholde skattesatsen på alminnelig inntekt uendret med 22 %.

Trinnskatt

Trinnskatten er en progressiv skatt som beregnes av samlet personinntekt. Den vil i 2022 bestå av fem trinn. Satsene øker for hvert innslagspunkt i de ulike trinnene. Etter justeringer på innslagspunktene og satsene er trinnskatten som følger:

Trinn Lønnsinntekt Trinnskattesats
  Opp til NOK 190 350 0,0 %
1 Fra NOK 190 350 til NOK 267 900 1,7 %
2

Fra NOK 267900 til NOK 643 800

4,0 %
3 Fra NOK 643 800 til NOK 969 200 13,4 %
4 Fra NOK 969 200 til NOK 2 000 000

16,4 %

5 Over NOK 2 000 000

17,4 %

For skattytere bosatt i særskilte kommuner i Troms og Finnmark fylke er de høyeste trinnskattesatsene redusert.

Medlemsavgift til folketrygden

Trygdeavgiftssatsene for lønn reduseres fra 8,2 % til 8,0 %. For selvstendig næringsdrivende reduseres satsen fra 11,4% til 11,2 %.

Reduksjon i fradrag for individuell sparing til pensjon (IPS)

Solberg-regjeringen innførte fradragsrett for individuell sparing til pensjon (IPS). Pensjon etter IPS kan først utbetales fra fylte 62 år.

Gjennom egen pensjonssparing gis det i 2021 fradrag i alminnelig inntekt med opp til NOK 40 000 i IPS-sparing. Skattebesparelsen kan således utgjøre opp til NOK 8 800.

Regjeringen foreslår å redusere årlige IPS sparing til NOK 15 000. Reduksjonen gjør denne spareformen vesentlig mindre attraktiv.

Reisefradraget økes

Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres med NOK 9 900 fra NOK 23 900 til NOK 14 000 for alle. I 2022 blir det videre kun én kilometersats på NOK 1,65 per km.

Den økte satsen og det redusert bunnbeløpet fører til at flere pendlere vil få økt reisefradrag. Forslaget vil medføre at en skattyter vil få reisefradrag dersom daglig reiseavstand er over 37 kilometer, sammenlignet med 66 kilometer i 2021.

Særskilte fradrag

En rekke særskilte fradrag, som har stått stille de siste årene er foreslått øket, herunder:

  • Det maksimalt fagforeningsfradrag økes til NOK 5 800. Planen er at dette fradraget skal dobles i løpet av to år og økningen er første del av opptrappingen.
  • Personfradraget økes med NOK 4 250 til NOK 58 250.
  • Fradraget for sjøfolk økes til NOK 83 000.
  • Fiskerfradraget økes til NOK 154 000.
  • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes med 3,3 % til NOK 93 000, og det maksimale fradraget til NOK 195 000.
  • Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til NOK 18 100.
  • Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt.

Hold deg oppdatert!

Den 16. november 2021 gjennomgikk vi endringene i webinaret «Støre-regjeringens skatteforslag for 2022».

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.