<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Reduksjon i fradrag for gaver i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022

Reduksjon i fradrag for gaver i  Statsbudsjettet 2022

Her omtales endringsforslaget om reduksjon i fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner i Støre-regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022.

 

Oppdatert 30.11.2021: Den 8. november 2021 la Støre-regjeringen frem en tilleggsproposisjon til forslag til statsbudsjett for 2022 som opprinnelig var lagt frem av den avgåtte regjeringen Solberg. Her omtales endringsforslaget om reduksjon i fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner.

I henhold til skattelovens gis det i dag skattemessig fradrag i inntekt for pengegaver til utvalgte frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Gaven må overstige en minsteverdi på NOK 500, og det maksimale årlige fradraget er i dag NOK 50 000.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2022– oppsummering

Regjeringens forslag er å halvere fradragsbeløpet til NOK 25 000.

Forslaget er begrunnet med at denne typen gaver er en privat kostnad som svekker skattegrunnlaget, og derfor kommer de rikeste til gode.

Videre er det påpekt at reglene knyttet til fradraget er kompliserte, da det er vanskelig å avgjøre hvilke organisasjoner som skal godkjennes. Det kreves nemlig at organisasjonen gaven gis til er forhåndsgodkjent av Skattedirektoratet.

Til dette siste argumentet bemerker vi at reglene må forutsettes å være like kompliserte selv om det maksimale fradraget halveres. Det gjenstår å se om regjeringen ved senere korsvei vil fjerne hele ordningen.

Det er foreslått at reglene skal ha virking fra 2022.

Hold deg oppdatert!

Den 16. november 2021 gjennomgikk vi endringene i webinaret «Støre-regjeringens skatteforslag for 2022».

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.