<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Regler for selvstendig næringsdrivende i Statsbudsjettet 2023

Regler for selvstendig næringsdrivende i Statsbudsjettet 2023

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Noen av endringene gjelder særlig selvstendige næringsdrivende, herunder enkeltpersonsforetak.

Den 6. oktober 2022 la finansminister Vedum frem Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023. Noen av endringene gjelder særlig selvstendige næringsdrivende, herunder enkeltpersonsforetak.

Endringene vil ha virkning fra og med inntektsåret 2023.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Innskuddspensjon

Selvstendige næringsdrivende med videre, som ikke omfattes av lov om obligatorisk tjenestepensjon, kan opprette en frivillig innskuddsordning. Foruten de som driver via enkeltpersonforetak gjelder dette personlige deltakere i selskap med deltakerfastsetting, ansatte eiere av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap samt frilansere.

Etter skatteloven gis det inntektsfradrag for slik pensjonsinnskudd.

Reglene er i dag at grensen for et inntektsfradrag er 7% av beregnet personinntekt fra næring etc. mellom 1G (grunnbeløpet) og 12 G. Dagens regler innebærer at inntekt mellom 0 og 1G ikke gir grunnlag for pensjonssparing.

Det forslås at skattefradraget skal gis skattefavorisert sparing også i intervallet mellom 0 og 1G. Taket på 12G vil bestå.

Andre forslag

  • Formuesskattegrunnlag for driftsmidlet
    Det er også foreslått en mindre lemping i formuesskatten for næringsdrivende ved at driftsmidler (unntatt sekundærboliger og næringseiendom) som eies direkte av næringsdrivende gis et noe høyere «rabatt» ved fastsetting av formuesskattegrunnlaget,

    les mer om formuesskatt. 

  • Trygdeavgiften
    Det er videre foreslått at folketrygdavgiften av næringsinntekt skal reduseres fra 11,2% til 11,1%,

    les mer om personskatt.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 

Les også: Statsbudsjettet 2023 – oppsummering

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.