<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Revidert nasjonalbudsjett for 2021 - Kildeskatt på renter og royalty

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Kildeskatt på renter og royalty

Justering av de nye reglene om kildeskatt på renter og royalty får virking fra de samme tidspunkter som de nye kildeskattereglene får virkning.

 

Den 11. mai 2021 la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Justering av de nye reglene om kildeskatt på renter og royalty

Et av forslagene er å justere på de nye reglene om kildeskatt på renter og royalty. Se mer om kildeskatt i vår blogg fra statsbudsjettet i fjor: Selskapsskatt i statsbudsjettet 2021

I korthet går de nye reglene ut på om det skal svares en kildeskatt på rente-, royalty- og leiebetalinger for visse fysiske eiendeler fra norske foretak etc., til nærstående foretak hjemmehørende i lavskatteland. Skattesatsen er 15% og skal ilegges brutto betalinger.

Vil du snakke med en skatteekspert?💰👨‍💼

De nye reglene skal begynne å virke den 1. juli 2021, men fra den 1. oktober 2021, når det gjelder kildeskatt på leiebetalinger for fysiske eiendeler.

Nå forslås det å justere disse reglene dersom betalingen skjer til et såkalt NOKUS-selskap, det vil si et norsk kontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland. Den norske eier av et NOKUS-selskap skattlegges direkte av sin andel av resultatet i NOKUS-selskapet uavhengig av om NOKUS-selskapet har delt ut utbytte til eieren.

Fordi nevnte kildeskatt kan bli ilagt betaling til et NOKUS-selskap, vil det innebære dobbeltbeskatning dersom det ikke tas hensyn til at den norske eieren i tillegg blir ilagt NOKUS-skatt.

For å lempe på slik dobbeltbeskatning er det nå foreslått et generelt unntak fra kildeskatt dersom alle eierne av NOKUS-selskapet er hjemmehørende i Norge og blir ilagt NOKUS-beskatning.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Skatt på aksjeopsjoner til ansatte

Det foreslås videre å innføre regler som i andre tilfeller sikrer at den norske aksjonæren i et NOKUS-selskap vil kunne få et skattefradrag (også kalt kreditfradrag) i NOKUS-skatten for den norske kildeskatten på renter etc.

Disse endringen vil tre i kraft straks og dermed få virking fra de samme tidspunkter som de nye kildeskattereglene får virkning.

Se vår oppsummering her: Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjettet 2021 - oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.