<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Økning av vindkraftbeskatningen i 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Omtalesak: Økning av vindkraftbeskatningen i 2022

Per i dag er vindkraftverk i liten grad omfattet av særlige skatter eller konsesjonsbaserte inntektsordninger slik som vannkraftverk er.

 

Den 11. mai 2021 la Regjeringen frem flere endringsforslag og omtalesaker innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021. En av omtalesakene gjelder beskatning av vindkraftverk.

Misnøye blant næringslivet og kommunesektorene

Per i dag er vindkraftverk i liten grad omfattet av særlige skatter eller konsesjonsbaserte inntektsordninger slik som vannkraftverk er. Vindkraftselskapene mottar i dag støtte gjennom gunstige avskrivningsregler og elsertifikatene. Vindkraftselskapene betaler riktignok, i likhet med andre næringer, selskapsskatt (22 %) og kommunene kan velge å skrive eiendomsskatt på vindkraftverk.

Vil du snakke med en ekspert?💡👩‍💼

Flere av næringslivets organisasjoner og kommunesektorene, har i et brev til finanskomiteen på Stortinget av 6. november 2020 argumentert for at det bør komme på plass ordninger som sikrer kommuner og fylkeskommuner kompensasjon for ulemper og en rimelig del av verdiskapingen høstingen av lokale naturressurser gir.

Brevet har resultert i at Stortinget 1. desember i fjor fattet flere anmodningsvedtak, hvor Regjeringen blant annet ble bedt om å se på endringer i vindkraftbeskatningen og hvordan skattebyrden på vindkraftprodusentene kan økes.

Regjeringen har i etterkant arbeidet med å svare opp på anmodningene fra Stortinget. Resultatet av arbeidet så langt kan vi nå lese som en omtalesak i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Skatt på villfisk

Forslag til regjeringen om økt skattebyrde

I sin omtale peker Regjeringen blant annet på at en eventuell økning i skattebyrden for vindkraftprodusentene må gjennomføres etter grunnleggende økonomiske prinsipper som gjelder for det norske skatte- og avgiftssystemet.

Flere hensyn må tas. På den ene siden står hensynet til at Norges fornybare ressurser og verdifulle natur skal brukes best mulig. På den andre siden står hensynet til at vindkraftprodusentene skal kunne drive en lønnsom virksomhet. Et velfungerende skattesystem vil være utformet slik at selskapene har insentiver til å bygge ut ressurser som er lønnsomme for samfunnet.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Merverdiavgift og særavgifter

Moderat produksjonsavgift

På bakgrunn av dette er det i omtalen fremmet forslag om at det fra 2022 innføres en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene. Tanken er at en produksjonsavgift som fordeles til vertskommunene, vil gi ytterligere insentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon.

Regjeringen har også lagt vekt på at en produksjonsavgift vil gi forutsigbarhet for kommuner og næringen og imøtekomme behovet for lokal legitimitet.

Regjeringen vil frem mot statsbudsjettet 2022 arbeide konkret med utformingen av avgiften, og deriblant sende forslag til regelverk på høring. Det legges opp til at avgiften skal omfatte både eksisterende og fremtidige vindkraftverk.

Se vår oppsummering her: Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjettet 2021 - oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.