<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Personskatt

Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Personskatt

Revidert nasjonalbudsjett - endringene i personskatt omfatter BSU og pensjon.

 

Den 11. mai 2021 la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Midler i boligsparing for ungdom (BSU) kan brukes til å påkoste og vedlikeholde egen bolig

Et av forslagene er å endre reglene om bruk av midler i boligsparing for ungdom (BSU), slik at midler på konto for BSU også kan benyttes til å påkostning og vedlikehold av egen bolig.

Kom i kontakt med en skatteekspert.👨‍💼📩

Den årlige maksimale BSU-sparing, som gjelder for ungdom under 34 år, er nå NOK 27 500. Det maksimale sparebeløpet er NOK 300 000. Av det årlige sparebeløpet gis det et skattefradrag på 20%, dvs. opp til NOK 5 500 i året. Fra og med i år gis ikke skattefradrag til ungdom som allerede eier bolig.

Frem til nå har sparebeløpet bare kunne benyttes til å kjøpe egen bolig eller til nedbetaling av boliglån. Dersom midlene benyttes til andre formål anses dette som kontraktsbrudd og BSU-fradrag må da tilbakebetales.

Regjeringen har innsett at det er et behov for å kunne bruke BSU midler til å forbedre den eksisterende boligen. Derfor er det foreslått å endre reglene slik at oppsparte midler på BSU-kontoen også skal kunne benyttes til å heve standarden og vedlikeholde en bolig man allerede eier.

Det foreslås at endringen får virkning fra og med inntektsåret 2021.

Les også: Revidert nasjonalbudsjett 2021 – Skatt på aksjeopsjoner til ansatte

Minstefradraget i pensjon økes fra 32 % til 37 %

Et annet av forslagene i revidert nasjonalbudsjett er å øke satsen for minstefradraget i pensjonsinntekt fra 32 % til 37 %.

Forslag om endring er gitt med bakgrunn i at minste pensjonsnivå fra 2021 er besluttet økt, og grunnen til forslaget er at enslige minstepensjonister med pensjon som eneste inntekt, fremdeles ikke skal betale inntektsskatt.

Det er foreslått at endringen får virkning fra og med inntektsåret 2021.

Se vår oppsummering her: Skatt og avgift i revidert nasjonalbudsjettet 2021 - oppsummering

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.