<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Revidert statsbudsjett 2023

I dag kl 10:45 ble forslag til Revidert nasjonalbudsjett lagt frem av finansminister Vedum.

Det var knyttet store forventinger til hvilke skatteendringer som kunne bli foreslått, som monsterskatten, endringer i reglene om skattemessig innbetalt kapital, økt skattesats for utbytte innenfor fritaksmetoden fra tre til fem prosent, ytterligere innstramminger i exit-reglene, økt skatt på utleie av bolig og så videre. Men ingenting av dette er lagt frem i forslag til revidert budsjett.

En av de veldig få nyhetene på skatteområdet er at man foreslår å øke satsene for fradrag og skattefri dekning av kost for pendlere som bor på brakke og for langtransportsjåfører. For 2022 er satsen for pendleropphold på brakke uten kokemulighet NOK 177 per dag, men det foreslås økt til NOK 250. Langtransportsjåfører foreslås økt sats fra NOK 300 til NOK 350 per døgn ved fravær fra hjem over 24 timer.

Den varslede grunnrenteskatten på landbasert vindkraft utsettes også, noe som kanskje ikke er uventet tatt i betraktning tydelige innspill i høringsrunden i vinter. Det ligger nå an til at en slik skatt foreslås innført høsten 2023, med virkning fra og med inntektsåret 2024. Merk imidlertid at produksjonsavgiften for landbasert vindkraft fortsatt skal være 2 øre/kWh for 2023.

For øvrig foreslås det skattelette for pensjonister.

Det har som nevnt vært knyttet store forventinger til revidert budsjett, men det er overraskende få nyheter på skatte- og avgiftsområdet. En årsak til det kan være at det er valgår i år, og regjeringen ikke ønsker oppmerksomhet rundt potensielle upopulære skatteendringer. Det blir spennende å se hvilke forslag til endringer som kommer til høsten, etter kommunevalget er gjennomført. Det blir nok flere nyheter da.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.