<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Selskapsskatt i statsbudsjettet 2020_SOME

Selskapsskatt i statsbudsjettet 2020

Her er de viktigste endringsforslagene innen selskapsskatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

Den 7. oktober la Regjeringen frem flere endringsforslag innenfor skatt- og avgiftsområdet i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Her er de viktigste endringsforslagene innen selskapsskatt.

Justeringer i rentebegrensningsregelen

Skatteloven § 6-41 inneholder den såkalte rentebegrensningsregelen. Regelen skal motvirke at internasjonale virksomheter plasserer mye gjeld og dermed rentekostnader i selskaper hjemmehørende i land med relativt høy skattesats (som Norge), mens renteinntekter og fordringer plasseres i konsernselskaper i land med lave skattesatser.

Les også: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 ble endret med virkning fra og med inntektsåret 2019, og departementet foreslår nå enkelte justeringer «for å klargjøre og utfylle reglene» - i korte trekk:

  • at «selskap mv. i konsern» skal omfatte selskap som i regnskapsåret før inntektsåret «kunne» ha vært konsolidert linje for linje i utgående balanse i et konsernregnskap dersom International Financial Reporting Standards (IFRS) hadde vært anvendt.
  • at selskap mv. i konsern som er overtakende selskap i en fusjon i inntektsåret, ikke kan benytte unntaksregelen på selskapsnivå.
  • at EBITDA-regelen mellom nærstående gjelder for selskap mv. i konsern som er unntatt fra rentebegrensning på grunn av terskelbeløpet på 25 mill. kroner.

I forslaget presiseres at justeringene anses å ha ubetydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Øvrige endringer

  • Departementet foreslår å øke det generelle jordbruksfradraget fra kr 63 500 til kr 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra kr 166 400 til kr 190 400. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 %.
  • Kommunereformen, som innebærer at flere kommuner og fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020, fører til flere kommuner i ulike soner for arbeidsgiveravgift slås sammen. Dette fører til et behov for å justere angivelsene av hvilke områder som inngår i de enkelte sonene. Det foretas imidlertid ikke endringer i de geografiske områdene for de ulike sonene.
  • Finansskatten (en skatt på finansiell aktivitet) videreføres på samme nivå som i 2019.

Se hele oppsummeringen her: Statsbudsjettet 2020 – oppsummering

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.