<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=481164012244046&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skatt i statsbudsjettet 2023 - for vanlige bedrifter og eiere

Skatt i Statsbudsjettet 2023 - for vanlige bedrifter og eiere

Den 6. oktober la finansminister Vedum frem forslag til statsbudsjett for 2023 for regjeringen Støre.

Vi vil senere i dag publisere en rekke blogger om statsbudsjettet, hvor du kan lese om de viktigste endringene for vanlige bedrifter og vanlige folk.

1) Først – hva endres ikke nå:

Mange av våre kunder kan puste lettet ut over at det nå ikke foreslås å innføre:

Arveavgift. Arveavgift er ikke omtalt i budsjettet.

Monsterskatten – eller regler om «skattlegging av privat konsum i selskapet» innføres ikke nå.  Finansdepartementet vil utrede dette mer, og vil fremme forlag om slik skatt i løpet av neste år med sikte på innføring fra og med 2024.

2) Noe som endres:

Det foreslås at private aksjonærer skal betale mer skatt.

Fra og med i dag (6. oktober 2022) økes utbytteskatten med mer enn 2,5 prosentpoeng, fra 35,2% til 37,84%

Den samme skattesatsen på 37,84% vil gjelde aksjegevinster samt private lån til aksjeselskaper.

Fra neste år økes formueskattesatsen fra 0,95% til 1% på formue under NOK 10 millioner. Skattesatsen på 1,10% på formue over NOK 20 millioner er ikke foreslått endret.

Ved verdsettelsen av formueskattegrunnlaget reduseres rabatten fra 25% til 20% på formue i aksjer eller næringseiendom, mens rabatten økes fra 75% til 70% på driftsmidler eiet i enkeltpersonsforetak.

En viktig endring er også at arbeidsgiveravgiften økes med 5% på lønn over NOK 750 000 fra samme arbeidsgiver.

3) Hva blir vedtatt?

Det er fremdeles noe usikkert hva som blir det endelige resultatet. Regjeringen Støre har ikke flertallet bak seg i Stortinget, og må finne støtte for sitt budsjett blant opposisjonspartiene.
Mest sannsynlig blir dette SV, som vi vil tro ønsker ytterligere skjerping av blant annet formuesskatten og utbytteskatten.

Mot slutten av året, når dette er klart, vil vi oppdatere våre blogger.

Vil du vite mer? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale!

 

Få e-post om nye innlegg

Vi blogger om praktiske problemstillinger med tema i grenseland mellom jus og økonomi.

Vi tar opp utfordringer og spørsmål knyttet til lover og regler som får konsekvenser for din virksomhet og arbeidshverdag. 

Nye blogginnlegg publiseres jevnlig, så om du vil holde deg oppdatert,  registrer deg her for varsling på epost.